Arbetar för en fredligare värld

peter_till_webben.jpg
Peter Wallensteen. Foto: Magnus Aronson
Pressmeddelande från Svenska Freds, 11 december 2013

Peter Wallensteen får fredspris

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett professorn och fredsforskaren Peter Wallensteen till mottagare av föreningens förnärmsta utmärkelse, Eldh-Ekblads fredspris. 

Peter Wallensteen får det för sitt betydelsefulla arbete med att sprida kunskap om fredlig konflikthantering och sitt långvariga fredsengagemang.

Motiveringen till 2013 års pris lyder: ”Peter Wallensteen har gjort oerhört betydelsefulla insatser för freds- och konfliktforskningen i Sverige. Wallensteen har inte bara publicerat en stor mängd vetenskapliga artiklar och litteratur. Han har också varit en föregångare i Sverige med att bygga upp institutionen i Uppsala och det vetenskapliga studiet av väpnade konflikter och dess hantering. UCDP i Uppsala, ett av många program där Wallensteen verkar, är nationellt och internationellt erkänt som en pionjärinsats och UCDP:s konfliktdatabas används flitigt världen över. Att fred är ett ämne som går att studera vetenskapligt innebär också att vi får kunskap om hur krig går att förhindra, något som alla borde främja. Wallensteens forskning har utan tvivel skapat förutsättningar för en fredligare värld”.

– Det är en stor ära att få detta erkännande. Fredsforskningen har strävat efter att vara självständig från fredsrörelsen och samtidigt bidra med kunskap och fakta till den. Allt till gagn för vår gemensamma förhoppning om att nå en fredligare värld, säger Peter Wallensteen.

– Inom fredsforskningen vill vi med vetenskapliga metoder uppnå forskningsresultat som är användbara av alla intresserade– och vi hoppas givetvis att våra slutsatser används för beslut som bidrar till att stärka fredliga alternativ, till exempel . sanktioner snarare än vapenskrammel, preventiva åtgärder i motsats till konfrontation och upptrappning, och inte minst medling i stället för militära aktioner.

Priset består av ett diplom samt avkastningen på den donation som paret Nils och Signe Eldh-Ekblad gjorde då priset inrättades. Avkastningen är på ca 5000 kronor.

– Prissumman kommer jag att ge till Fredens Hus i Uppsala Slott för att stärka forskningsinformationen där. Fredens Hus gör en fantastisk insats, ett värdefullt fredsarbete som når ut till många av kommunens medborgare – i en gammal försvarsanläggning som nu kan bli en bastion för fred.

Priset kommer att delas ut vid den traditionsenliga nyårskonserten i Universitetsaulan i Uppsala, vilken i år inviger Fredsåret 2014. Medverkar gör FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, världssopranen Barbara Hendricks, Drottningholms Barockensemble och Uppsala Akademiska Kammarkör under ledning av sin dirigent Stefan Parkman.

Eldh-Ekblads fredspris har delats ut sedan 1960. Bland tidigare mottagare märks bland andra Per Anders Fogelström (1960), Maj-Britt Theorin (1973), Henning Mankell (2000), Peter Englund (2002), Cordelia Edvardson (2007), Stina Oscarson (2011) och Özz Nüjen (2012).

För mer information, kontakta:

Peter Wallensteen: tel 070 675 26 79

Anna Ek, ordförande Svenska Freds: 0709-540513

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Box 2088, 103 12 Stockholm www.svenskafreds.se | Tel: 08-55 80 31 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 Följ Svenska freds på Facebook och Twitter

Publicerad 2013-12-11