Arbetar för en fredligare värld

Pressmeddelanden

Publicerad 2009-05-25

Nyheter

Svenska Freds polisanmäler Saab för mutbrott

Svenska Freds har i dag polisanmält Saab för mutbrott och undanhållande av bevis i samband med försäljningen av Jas Gripen till Sydafrika. Orsak till polisanmälan är ny bevisning, publicerad av Svenska Dagbladet och TV4 i år. Bevismaterialen som framkommit är avtal som Saab tecknat med tidigare korruptionsanklagade Fana Hlongwane och Moses Mayekiso, bland annat ett förlikningsavtal från 2015 mellan Saab och Meyekiso om utbetalningar på 600 000 kronor. 

Inget absolut förbud mot vapenexport till diktaturer

I dag kom regeringens proposition om nytt regelverk för den svenska vapenexporten. Det är bra att ett nytt regelverk äntligen kommer på plats och att de stora riskerna med vapenexport till ickedemokratier erkänns, någonting som Svenska Freds arbetat för sedan 1990-talet. Men skrivningarna är dessvärre för vaga för att garantera att diktaturer och länder med grava demokratiska brister inte får köpa svensk krigsmateriel.

Vad som vid första anblicken kan se ut som ett skarpt förslag försvagas av en rad kryphål. Sedan riksdagens beslut 2011  om att skärpa regelverket för svensk vapenexport har krigsmateriel exporterats till ickedemokratier för mer än 20 miljarder kronor. Den skrivning som riksdagen ska fatta beslut om är öppen för tolkning. Nu är det upp till bevis för riksdag och regering att visa att de menar allvar med skärpningen.

Vi är lyckliga och stolta - Nobels fredspris till kamp för kärnvapenförbud

Nobels fredspris 2017 tilldelas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som representerar över 400 civilsamhällesorganisationer i 100 länder. Svenska Freds är en av dessa.

Afrah Nasser får Eldh-Ekblads fredspris

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett skribenten, bloggaren och föreläsaren Afrah Nasser till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, föreningens förnämsta utmärkelse. Priset delas årligen ut till den som under den föregående treårsperioden verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning.

Inget förbud mot vapenexport till diktaturer trots demokratikriterium

I dag meddelar regeringen att ett förslag på ny krigsmateriellagstiftning ska överlämnas till lagrådet på torsdag. För sex år sedan fattade riksdagen beslut om att skärpa regelverket för vapenexport till diktaturer. Regeringen föreslår att demokratisk status ska utgöra ett centralt villkor och att allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör hinder för beviljande av tillstånd. Formuleringarna är alltför vaga och riskerar att inte stoppa vapenexporten till diktaturer och icke-demokratier. 

Regeringen måste markera mot övergreppen i Myanmar

Aung San Suu Kyi är i Sverige och besöker i dag riksdagen, dit även representanter för civilsamhället är inbjudna. Svenska Freds anser att det är av yttersta vikt att den svenska regeringen och UD  markerar att de inte accepterar de grova övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter som pågår i landet och att Myanmar ska tillåta den oberoende FN-kommissionen att undersöka situationen på plats i Myanmar. Svenska Freds varnar också för att ge Myanmars regering direkt ekonomiskt stöd.

Utredningen om mutor i Jas-affären med Sydafrika måste återupptas

TV4 Nyheterna kan i dag visa att krigsmaterielföretaget Saab i Linköping, helt emot vad de tidigare hävdat, haft ett direkt avtal med den agent som betalade mutor till ledande politiker för att få igenom Jas-affären med Sydafrika i slutet av 1990-talet. 

Osmakligt avtal som sänder helt fel signaler

13 mars undertecknade näringsminister Mikael Damberg ett militärt samförståndsavtal, ett så kallat Memorandum of understanding,  - MoU, med Colombias försvarsminister. Denna sorts mellanstatliga försvarsavtal är viktiga för vapenindustrin och banar vägen för en eventuell försäljning av Jas Gripen till landet. Colombia har nyligen, efter långa och svåra fredsförhandlingar, skrivit under ett fredsavtal. Detta fredsavtal är ännu skört och vägen till en stabil fred i landet är lång. 

Vapenexporten till diktaturer fortsätter

I dag presenterar myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik över Sveriges export av krigsmateriel under 2016. Statistiken visar en fortsatt export av krigsmateriel till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, sex år efter att riksdagen beslutade att skärpa regelverket för denna export. Ännu har inga skärpningar genomförts.

Unik inblick i den svenska vapenexporten

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen släpper tillsammans med Leopard förlag boken ”Den svenska vapenexporten”, en unik inblick i hur den svenska vapenhandeln fungerar.

Prenumerera på innehåll