Arbetar för en fredligare värld

capture1.png
Skolbokomslag med olika folkdräkter som dansar i en moldavisk Chorovod.

Projektinfo: ”Peaceful Neighborhood”

MaträtterUppgift ur skolboken som visar de populäraste maträtterna från olika folkgrupper.

I ett unikt initiativ verkar Svenska Freds i tillsammans med lokala organisationer, lärare och utbildningsdepartement för att införa en fredsfrämjande utbildning i Moldavien, inkl. utbrytarrepubliken Transnistrien. Samarbetet har redan lett till att undervisning i denna skolkurs påbörjades för första klass 2014 på en rad pilotskolor över regionerna. Nu fortsätter det viktiga arbetet med skolkursen för andra klass.

Genom den nya undervisningen och dess metoder utvecklas det moldaviska skolsystemet och barnens respekt för kulturella rättigheter. Kursen ökar möjligheterna för bättre kontakter mellan grupperna och regionerna, vilket är nödvändigt för att lösa den konfliktkänsliga situationen. Pilotkursen, som i höst ska ges på 30 pilotskolor för 750 lågstadiebarn kan på så sätt påbörja ett långsiktigt arbete för bättre relationer och en fredligare region.

Projektets mål

  • Att stärka relationerna mellan regionerna och den interkulturella skolan i Moldavien, inkl. Transnistrien, genom utvecklandet och införandet av en fredsfrämjande utbildning i ett samarbete över gränser.
  • Att införa innovativa metoder för skolundervisning med mångsidigt innehåll och kulturarv, och därmed öka förståelsen för mångfalden av kulturella identiteter.
  • Att öka civila samhällets deltagande i långsiktigt arbete för demokrati och säkerhet genom fler och bättre samarbeten med myndigheter och skolor.

Lokalt genomförande

Under projektet arbetar s.k. Creative Groups, bestående av lärare och civila aktivister, med att ta fram skolböcker och läroplan. Skol- och lärarmaterial för lågstadiet trycks upp till 30 pilotskolor och 50 lärare vid pilotskolorna tränas i skolkursen och interaktiva metoder. Separat workshop hålls även för 20 personer för tolerans i barnundervisning över gränser med experthjälp av Teskedsorden och svenskt lärarbesök på en moldavisk skola. Två större möten arrangeras av Svenska Freds för samarbete mellan de olika regionerna och representanter från organisationer och myndigheter.

IkonerSkolboken lär barn att ta hand om sin omvärld, även naturen. I denna uppgift ska de berätta varför många växter och djur utrotas.

Projektets effekter

De flesta skolor i Moldavien har idag svårt att hantera blandade klasser från olika kulturella, geografiska och språkliga områden. Skolor är ofta uppdelade för barn efter språk och kulturellt bakgrund. Institutionerna och skolutbildningen har ännu inte funnit en struktur för att fungera i en mångkulturell miljö.

Det behövs bättre förutsättningar för folkgrupperna att interagera och finna gemensamheter och bygga interdependens för framtiden. Att hörsamma kulturella identiteter och konstruktivt kunna hantera olikheter ökar möjligheterna för fler kontakter och bättre samarbete mellan de olika grupperna.

Ett viktigt mervärde av detta projekt är att det också förväntas bidra till Moldaviens demokratiska utveckling genom att det initierats och genomförts av det civila samhället. Myndigheters och läroinstitutionerna får ökat förtroende för civila organisationer genom ett fungerande samarbete och dess bidrag med en behövlig skolkomponent med bred förankring i samhället.

Programbudget

Programbugdet "Peaceful Neighborhood"320 000 kr finansieras av FBA, 36 400 går Stockholms Fredsförening in och stödjer med. Tillsammans samlar vi in till egeninsatsen på 39 600 kr.

Publicerad 2015-07-09