Arbetar för en fredligare värld

remise_du_prix_sakharov_a_aung_san_suu_kyi_strasbourg_22_octobre_2013-04_1.jpg
Aung San Suu Kyi får alltmer kritik. Foto: Claude Truong-Ngoc
Pressmeddelande från Svenska Freds, 13 juni 2017

Regeringen måste markera mot övergreppen i Myanmar

Aung San Suu Kyi är i Sverige och besöker i dag riksdagen, dit även representanter för civilsamhället är inbjudna. Svenska Freds anser att det är av yttersta vikt att den svenska regeringen och UD  markerar att de inte accepterar de grova övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter som pågår i landet och att Myanmar ska tillåta den oberoende FN-kommissionen att undersöka situationen på plats i Myanmar. Svenska Freds varnar också för att ge Myanmars regering direkt ekonomiskt stöd.

– Om Sverige vill vara en neutral aktör som stödjer en fredlig utveckling i Myanmar, är det viktigt att inte stödja initiativ som försvårar för fredsarbetet samt tydligt markera mot övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter, säger Agnes Hellström. Svenska Freds ordförande.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen arbetar med ett fredsprogram i Burma/Myanmar, i vilket nio civilsamhällesorganisationer verkar för en varaktig fred, där representanter från alla etniska grupper ska få delta i fredsbyggande.

– Tyvärr har utvecklingen den senaste tiden gått i motsatt riktning, då Aung San Suu Kyi endast förhandlar med politiker, militärer och väpnade grupper. Det försvårar arbetet för  en varaktig fred, och utvecklingen går snarare bakåt än framåt, säger Agnes Hellström.

Sedan Aung San Suu Kyi fick Alfred Nobels fredspris 1991 och långt senare släpptes ur sin husarrest 2010 har en dramatisk och mestadels positiv förändring skett i Myanmar. Men många hinder för en verklig demokrati kvarstår och väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter  pågår fortfarande i landet.

Aung San Suu Kyi och hennes parti National League of Democracy leder nu landet utifrån det öppna val som hölls 2015. Men i praktiken och utifrån konstitutionen styr fortfarande militären över alla områden som har med säkerhet att göra.

Grova övergrepp och grova brott mot mänskliga rättigheter pågår kontinuerligt mot den etniska minoriteten Rohingyas. De senaste åren har Aung San Suu Kyi gett militären sitt och regeringens stöd i hur de agerar mot Rohingya-befolkningen och även i de väpnade konflikter som pågår mot etniska minoriteter i andra delar av Myanmar.

Aung San Suu Kyi har också vägrat att acceptera att en nyligen utsedd FN kommission får besöka Myanmar för att utreda anklagelserna om brott mot mänskligheten vad gäller Rohingya-befolkningen.

UD tar i år fram Sveriges kommande femårsstrategi för utvecklingssamarbete i Myanmar. UD har träffat och lyssnat på civilsamhället i både Sverige och Myanmar. Det är viktigt att UD tar till sig civilsamhällets rekommendationer och inte ger ett direkt ekonomiskt stöd till regeringen i Myanmar.

Svenska Freds anser att ett direkt ekonomiskt stöd vore detsamma som att stödja militären. I förlängningen skulle det innebära en acceptans av de pågående övergreppen och den fortsatt aggressiva krigföringen mot etniska minoriteter i Myanmar. Det skulle riskera att arbetet för fred försvårades ytterligare.

Kontakt:

Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds, 070-954 05 13, agnes.hellstrom@svenskafreds.se

 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm | Tel: 08-55 80 31 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 Följ Svenska freds på Facebook och Twitter

Publicerad 2017-06-13