Arbetar för en fredligare värld

Collage med vykort med ros och ris.

Ros till Uppsalaforskare, ris till Damberg

Rosen i vykortskampanjen "Påtryckare för fred" går denna gång till Uppsalaforskarna Johan Brosché, Kristine Höglund och Sebastian van Baalen för att de uppmärksammat problemen med att sälja dyra vapensystem som Jas Gripen till fattiga länder (info till våra påtryckare om försvunnen postadress nedan). Riset går till näringsminister Mikael Damberg för det militära samarbetsavtalet med Colombia, vilket underlättar för Saab som marknadsföra Jas Gripen till det krigsdrabbade landet.

Information till våra påtryckare: Tyvärr föll postadressen bort på en del av ros-korten. Vi beklagar missen. Skriv gärna dit postadressen 751 20 Uppsala. 

För snart 20 år sedan sålde Sverige stridsflyget Jas Gripen till Sydafrika. Det var en dyr affär som, enligt Desmond Tutu, drabbade landets många fattiga och AIDS-sjuka när resurserna inte räckte till. Affären, som kantades av korruption, fick också stora negativa konsekvenser för den nya demokratin och illustrerar den skada den svenska exporten av Jas Gripen kan åsamka. Samtidigt fortsätter marknadsföringen av Jas Gripen till nya länder, som också de har stora utmaningar.

I den här kampanjen vill vi ge ris till en person som bidragit aktivt till Saabs ansträngningar och ros till tre personer som uppmärksammat problemen med den omfattande Jas-insäljningen. 

Colombia är ett land som Saab marknadsför Jas Gripen i. Landets regering slöt i höstas, efter flera misslyckade försök, fred med gerillan Farc. Avtalet lovade att sätta stopp på en konflikt som rasat i närmare 60 år. Men många, bland dem utrikesminister Margot Wallström, menar att det, snarare än ett slut på konflikten, bara är ett första steg på en lång väg mot fred och stabilitet. 

Den 13 mars i år, några månader efter fredsavtalet signerades, skrev näringsminister Mikael Damberg under ett militärt samförståndsavtal med Colombia. Det antyder att regeringen ser försvars- och säkerhetspolitiska skäl för vapenexport till Colombia och kan också påverka ISP, myndigheten som ansvarar för att utfärda exporttillstånd för krigsmateriel. Det sänder viktiga signaler till vapenindustrin. Colombia är på väg från väpnat våld till fred. Mer vapen, menar både colombianska och internationella fredsorganisationer, är det sista landet behöver just nu. I stället för att underlätta inköp av dyra Jas Gripen borde Sverige uppmuntra Colombias regering att lägga pengar på det landet verkligen behöver: stöd till kvinnor, andra utsatta grupper, civilsamhället och fredsbyggande verksamhet. Mikael Damberg har, genom att driva igenom samförståndsavtalet, bidragit i helt fel riktning. Han får därför ris i det här brevet. 

Colombia är inte det enda land som Sverige försöker sälja Jas Gripen till. I höstas besökte också försvarsminister Peter Hultqvist Botswana. Det är ett fattigt land där en femtedel av befolkningen lever på mindre än två dollar om dagen. 

I en debattartikel publicerad i SvD den 23 mars argumenterar fredsforskarna Johan Brosché, Kristine Höglund och Sebastian van Baalen från Uppsala universitet mot export av Jas Gripen till Botswana. I artikeln visar de på ett intellektuellt, övertygande sätt att ett dyrt inköp av Jas Gripen skulle motverka effektiv fattigdoms- och korruptionsbekämpning i landet – för att inte tala om risken för kapprustning och krig. 

Genom sin artikel belyser Brosché, Höglund och van Baalen ett viktigt problem som inte alltid får stor uppmärksamhet i svensk media. Med det bidrar de till att värna de mål Sverige verkligen borde främja: fred och fattigdomsbekämpning. För det får de rosen i det här brevet. 

>> Det här är "Påtryckare för fred"

Publicerad 2017-05-05