Arbetar för en fredligare värld

Så används pengarna

De pengar Svenska Freds får in i form av gåvor och medlemsavgifter används till hela föreningens verksamhet. Svenska Freds följer de etiska riktlinjer som finns för insamlingsverksamhet. Det innebär bland annat att pengarna ska användas till det som vi lovat.

SFI-logotypSvenska Freds är en s k "90-konto"-organisation (vårt gåvokonto är 90 10 85-1). Detta innebär att vi årligen redovisar vår ekonomi till Svensk Insamlingskontroll. Enligt reglerna får högst 25 procent av de totala kostnaderna användas för insamling och administration, resten ska gå till verksamheten. Läs mer på www.insamlingskontroll.se

Svenska Freds värnar också om etik inom insamlingsbranschen genom vårt medlemskap i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Läs mer på www.frii.se

Mer detaljerad information kan du få genom att läsa vår årsredovisning eller hur vi följer den kvalitetskod som FRII tagit fram.

Publicerad 2010-10-26