Arbetar för en fredligare värld

Skylt med texten "Alla folks frihet, hela världens fred, avrustning överallt"
Skylt av fredskämpen, Svenska Freds-medlemmen och socialdemokraten Carl Lindhagen, som Svenska Freds tog med 2013.

S backar om beslut att stoppa vapenexport till diktaturer

Varför backar Socialdemokraterna på sitt beslut att förbjuda vapenexport till diktaturer?

I helgen höll Socialdemokraterna sin partikongress i Göteborg. Samtidigt som stort fokus, med anledning av attacken i Stockholm dagen innan, låg på att försvara demokrati och det öppna samhället, togs beslut i motsatt riktning. När helgen var slut hade partiet fattat följande beslut om den omdebatterade vapenexportfrågan:

”Regelverket för krigsmaterielexport ska moderniseras, bland annat genom att ett så kallat demokratikriterium införs.”

Skrivningen är en markant försvagning av det beslut som togs av S-kongressen 2013 där partiet tog ställning för att “förhindra” vapenexport till diktaturer. 

Beslutet väckte direkt splittring inom partiet. Försvarsminister Peter Hultqvist försvarade formuleringen och betonade att Sverige är beroende av en inhemsk försvarsindustri. Andra – till exempel Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet – kritiserade den. “Det är en svagare formulering än vad vi skrev i Framtidskontraktet 2013 ... Att denna notering saknas kommer att noteras,” beklagade Bjereld i SVT den 9 april. 

Enligt Svenska Freds har Socialdemokraterna tagit ett stort steg bakåt med detta beslut. De nya skrivningarna lämnar öppet för att låta exporten till diktaturer fortsätta. Det är ett katastrofalt beslut som kan leda till stor skada, både på Sveriges internationella rykte och för människorna i diktaturerna Sverige exporterar vapen till. 

Regeringen håller just nu på att förhandla fram nya riktlinjer för den svenska vapenexporten. Svenska Freds kräver att regeringen omedelbart förtydligar att man med ett demokratikriterium vill stoppa all export av krigsmateriel till diktaturer. 

>> Vi bidrog nyligen till en debattartikel i GP inför S-kongressen.

Under kongressen röstades också förslaget att ge ensamkommande flyktingbarn amnesti i Sverige ned. Förra året skrev vi flera artiklar om Sveriges flyktingpolitik:

>> Dags att ändra riktning på EUs flyktingpolitik
 

>> Slut inte flyktingavtal med Libyen
 

>> Bevara möjligheten till permanenta uppehållstillstånd
 

>> Öppet brev: Var står Sverige i migrationsfrågan i EU?
 

Publicerad 2017-04-10