Arbetar för en fredligare värld

avsluta_saudiavtalet_svenska_freds_3.jpg
Pressmeddelande från Svenska Freds, 10 mars 2015

Saudiavtalet avslutas: En seger för kampen för fred, mänskliga rättigheter och demokrati

Efter tio år har regeringen beslutat att inte förlänga det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien.

- Vi är oerhört glada över att regeringen valt att inte förlänga det militära avtalet med Saudiarabien. Det är en viktig principfråga och ett tydligt ställningstagande för demokrati och mänskliga rättigheter, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.

Svenska Freds har arbetar emot det militära samarbetsavtalet sedan det inleddes 2005 och kritiserade starkt även när avtalet förlängdes 2010. Sedan årsskiftet har intensivt kampanjarbete pågått för att öka pressen mot att än en gång förlänga avtalet.

- Vi är många som arbetat hårt för att visa på konsekvenserna och dubbelmoralen i vapenexporten till Saudiarabien och detta avtal. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet är värden som också måste försvaras när det finns starka krafter som kämpar emot, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.

Efter ett riksdagsbeslut under den arabiska våren 2011 om att skärpa vapenexporten till ickedemokratier tillsattes en parlamentarisk utredning som kommer att lämna sina slutsatser den 15 april.

- Kampen mot vapenexporten till ickedemokratiska stater fortsätter. Vi hoppas att detta beslut också leder till skarpa skrivningar som i praktiken hindrar svenska vapen till diktaturer och ickedemokratiska stater, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek

Kontakt:

Anna Ek, ordförande Svenska Freds:

 070-954 05 13, anna.ek@svenskafreds.se

Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds:

0707-63 48 51, linda.akerstrom@svenskafreds.se

>> Hämta bilden som pressbild

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm | Tel: 08-55 80 31 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 Följ Svenska freds på Facebook och Twitter

Publicerad 2015-03-10