Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

Vår säkerhet kan inte bygga på hotet från kärnvapen

När Sverige skulle rösta om att underteckna värdlandsavtalet med Nato var vi många som reagerade mot vad som inte fanns formulerat i avtalet. Vi menade att garantier saknades för att kärnvapen inte skulle föras in på svensk mark och att avtalet ökade risken för att sådan införsel på sikt skulle tillåtas. Vi krävde en lag mot att föra in kärnvapen i Sverige.

Walk for Peace på Internationella fredsdagen

>> Agnes Hellström; I dag tar vi första steget Den 21 januari 2017 tågade över 4 000 personer på Stockholms gator tillsammans med flera tusen andra i städer runt om hela världen för allas lika rättigheter.

Ska vi lära våra barn att våld är lösningen?

Den här veckan inleds militärövningen Aurora 17. I den debatt som föregått militärövningen har så gott som alla röster som manar till avspänning misstänkliggjorts och förminskats. Att på ett respektfullt och sakligt sätt diskutera hur vi bäst bygger säkerhet blir allt svårare. Men det öppna samtalet är en oerhört viktig del av vår demokrati.

På plats för att se till att ATT räddar liv

Den 11-15 september hålls det tredje statspartsmötet om det internationella vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty i Genève. Svenska Freds är på plats för att tillsammans med representanter från civilsamhället världen över påminna staterna om det ursprungliga syftet med fördraget: att rädda liv och minska lidandet. 

Om Aurora 17 i medier

Med anledning av militärövningen Aurora 17 har Agnes Hellström aintervjuats av flera medier. 

– Vi anser att den här typen av militärövningar bara ökar spänningarna i närområdet. Det försvårar arbetet för nedrustning och avspänning, säger hon i Aftonbladet.

Det är inte för sent, det finns en morgondag

Från Agnes Hellströms blogg: I dag skulle han ha fyllt 100 år, Per Anders Fogelström. I år har även 40 år gått sedan han avträdde som ordförande för Svenska Freds.

Afrah Nasser får Eldh-Ekblads fredspris

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett skribenten, bloggaren och föreläsaren Afrah Nasser till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, föreningens förnämsta utmärkelse. Priset delas årligen ut till den som under den föregående treårsperioden verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning.

Ledigt jobb: Insamlingsansvarig

Vi söker en insamlingsansvarig som ska ansvara för att vidareutveckla och stärka Svenska Freds insamlingsarbete så att vi kan göra ännu mer.

Läs mer i annonsen:

>> Svenska Freds söker insamlingsansvarig

Sensommarläsning

Sensommarläsning! Beställ boken "Den svenska vapenexporten" av oss (kostnad 250 kronor) så får du just nu serieromanen "En hjälpande hand" och "Insats för fred" på köpet. Beställ via mejl till info@svenskafreds.se så skickar vi dig ett bokpaket.

Förbud mot kärnvapen enda vägen framåt

72 år har gått sedan de två japanska städerna Hiroshima och Nagasaki ödelades av USA:s atombomber. Världen svor på att det aldrig skulle ske igen. Som en absurd påminnelse om att det enda vi lärt av historien är att vi ingenting lärt av den, sammanföll högtidlighållandet med att Nordkoreas diktator Kim Jong-Un hotade med att använda kärnvapen. Varpå USA:s president Donald Trump svarade med att han ska möta alla kommande hot med ”eld och raseri.”

Prenumerera på innehåll