Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

AP-fondernas investeringar motverkar arbete mot kärnvapen

Tillsammans med flera andra organisationer skriver vi debattartikel där vi kräver att AP-fonderna ska respektera internationella åtaganden.

”Kvinnors rättigheter saknas i ny vapenexportlag”

Trots att det har tagit sex år att ta fram nya regler för svensk vapenexport har regeringen misslyckats med att presentera ett konkret förslag som i praktiken stoppar vapenexporten till diktaturer och stater som kränker mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter.

Pax nr 3 2017

På plats för starkt ATT, historiskt kärnvapenförbud och vag ny lag på gång.

We are proud and happy – The Nobel Peace Prize 2017 awards the fight against nuclear weapons

The Nobel Peace Prize of 2017 was dedicated to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. The campaign represents 468 civil society organizations in 101 countries. The Swedish Peace and Arbitration Society is one of the 468 member organizations. 

Vi är lyckliga och stolta - Nobels fredspris till kamp för kärnvapenförbud

Nobels fredspris 2017 tilldelas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som representerar över 400 civilsamhällesorganisationer i 100 länder. Svenska Freds är en av dessa.

Vi är lyckliga och stolta - Nobels fredspris till kamp mot kärnvapen

Nobels fredspris 2017 tilldelas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som representerar över 400 civilsamhällesorganisationer i 100 länder. Svenska Freds är en av dessa.

Walk for Peace på Internationella fredsdagen

>> Agnes Hellström; I dag tar vi första steget Den 21 januari 2017 tågade över 4 000 personer på Stockholms gator tillsammans med flera tusen andra i städer runt om hela världen för allas lika rättigheter.

Ska vi lära våra barn att våld är lösningen?

Den här veckan inleds militärövningen Aurora 17. I den debatt som föregått militärövningen har så gott som alla röster som manar till avspänning misstänkliggjorts och förminskats. Att på ett respektfullt och sakligt sätt diskutera hur vi bäst bygger säkerhet blir allt svårare. Men det öppna samtalet är en oerhört viktig del av vår demokrati.

På plats för att se till att ATT räddar liv

Den 11-15 september hålls det tredje statspartsmötet om det internationella vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty i Genève. Svenska Freds är på plats för att tillsammans med representanter från civilsamhället världen över påminna staterna om det ursprungliga syftet med fördraget: att rädda liv och minska lidandet. 

Om Aurora 17 i medier

Med anledning av militärövningen Aurora 17 har Agnes Hellström intervjuats av flera medier. 

– Vi anser att den här typen av militärövningar bara ökar spänningarna i närområdet. Det försvårar arbetet för nedrustning och avspänning, säger hon i Aftonbladet.

Prenumerera på innehåll