Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

Ros till IKFF och SLMK, ris till Annie Lööf (C)

Ris till: Ris går till Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, för att hon argumenterat mot att Sverige ska skriva under FN-konventionen för ett förbud mot kärnvapen.
Ros till: Ros går till Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) för deras fantastiska arbete för ett förbud mot kärnvapen.

Snabba fakta om vapenexporten

Här följer några snabba fakta från Svenska Freds om svensk vapenexport.

Mest i världen. 2016 ligger Sverige på en nionde plats över de stater som exporterar mest vapen per capita. 

Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin

I den svenska debatten om säkerhetspolitik möts vi i fredsrörelsen allt oftare av personangrepp och grundlösa anklagelser. Försvarsministern med flera använder en retorik där traditionellt kvinnliga egenskaper tillskrivs civilsamhället för att förminska det, skriver Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds, på Biståndsdebatten.se

"Uppenbart att korruptionsmisstankarna inte utretts tillräckligt"

– Det är uppenbart att korruptionsmisstankarna inte utretts tillräckligt. Hela tiden dyker det upp ny information som tyder på att det finns en korruptionsskandal kopplad till Sydafrika-affären.

Inget absolut förbud mot vapenexport till diktaturer

I dag kom regeringens proposition om nytt regelverk för den svenska vapenexporten. Det är bra att ett nytt regelverk äntligen kommer på plats och att de stora riskerna med vapenexport till ickedemokratier erkänns, någonting som Svenska Freds arbetat för sedan 1990-talet. Men skrivningarna är dessvärre för vaga för att garantera att diktaturer och länder med grava demokratiska brister inte får köpa svensk krigsmateriel.

Vad som vid första anblicken kan se ut som ett skarpt förslag försvagas av en rad kryphål. Sedan riksdagens beslut 2011  om att skärpa regelverket för svensk vapenexport har krigsmateriel exporterats till ickedemokratier för mer än 20 miljarder kronor. Den skrivning som riksdagen ska fatta beslut om är öppen för tolkning. Nu är det upp till bevis för riksdag och regering att visa att de menar allvar med skärpningen.

No absolute prohibition for arms trade to non-democracies

Pressrelease från SPAS sent in Swedish 24:th of October 2017

"Ni bidrar till krig, är det värt det?"

Senaste Pax har träffat aktivister från krigsdrabbade länder som berättar om vilka förhoppningar de har på det globala vapenhandelsavtalet, ATT. Radhya al Mutawake från Jemen kritiserar den svenska vapenexportens roll i kriget där: "Ni bidrar till krig, är det värt pengarna?" Författaren Susanna Alakoski skriver att vi borde öva för fred, inte för krig.

AP-fondernas investeringar motverkar arbete mot kärnvapen

Tillsammans med flera andra organisationer skriver vi debattartikel där vi kräver att AP-fonderna ska respektera internationella åtaganden.

”Kvinnors rättigheter saknas i ny vapenexportlag”

Trots att det har tagit sex år att ta fram nya regler för svensk vapenexport har regeringen misslyckats med att presentera ett konkret förslag som i praktiken stoppar vapenexporten till diktaturer och stater som kränker mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter.

Pax nr 3 2017

På plats för starkt ATT, historiskt kärnvapenförbud och vag ny lag på gång.
Prenumerera på innehåll