Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

Svenska Freds i Almedalen: Vapenexport och feministisk utrikespolitik

Vapenexport och det nya regelverket står i fokus under Svenska Freds deltagande under Almedalsveckan. Medarbetare på Svenska Freds finns på plats i Visby och kommer att delta i flera seminarier. 

”Vi överväger att polisanmäla”

– Svenska Freds gjorde redan 2010 en polisanmälan och vi ser nu över möjligheterna att göra en ny sådan. Den här branschen får så otroligt mycket stöd från regeringen. Så jag tycker att när det nu kommit fram ny information som säger tvärtemot vad Saab sagt tidigare, så bör det utredas vidare, säger Agnes Hellström.

Svenska Freds söker insamlingsansvarig

Svenska Freds söker en insamlingsansvarig som kan ansvara för att bygga upp och stärka organisationens insamlingsarbete för att möjliggöra att vi kan göra ännu mer.

Hur högt är ett hinder?

I detta nu förhandlar regeringen om hur regelverket för vapenexport ska se ut.  2015 föreslog den så kallade Kex-utredningen att ”Ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd”. Men hur högt är ett hinder?

Saab anställer direkt från departementen

– När toppolitiker och tjänstemän går direkt över till vapentillverkare och lobbyföretag så finns det anledning att ifrågasätta om de verkligen har verkat inom politiken för allmänhetens bästa eller för att gynna de egna karriärmöjligheterna, säger Linda Åkerström.

”Vi befinner oss vid en kritisk tidpunkt”

– Det enda som egentligen kan stoppa exporten till diktaturer är att formuleringarna i regelverket gör det omöjligt. Så länge det finns kryphål eller möjlighet att göra tolkningar, kommer de att fortsätta användas.

Till Almedalsveckan: Våga säga nej till Nordiska motståndsrörelsen

Hej! Det var med bestörtning som vi för en tid sedan tog del av nyheten att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, ska få hyra plats under Almedalsveckan för att torgföra sina åsikter. NMR är en öppet nazistisk och rasistisk organisation.

Vapenexport också en del av utrikespolitiken

– Vi har en feministisk regering vi som ska föra en feministisk utrikespolitik, men det glöms ofta att det finns flera politikområden och att vapenexport och försvars- och säkerhetspolitik är en minst lika stor del av politiken. När jag berättar att vi exporterar vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter blir människor förbannade, berättar Agnes Hellström.

Ros till Uppsalaforskare, ris till Damberg

Rosen i vykortskampanjen "Påtryckare för fred" går denna gång till Uppsalaforskarna Johan Brosché, Kristine Höglund och Sebastian van Baalen för att de uppmärksammat problemen med att sälja dyra vapensystem som Jas Gripen till fattiga länder (info till våra påtryckare om försvunnen postadress nedan).

"Särskilt kontroversiellt exempel"

– De här svängdörrarna är något vi känt till och studerat länge. Men Ann Wolgers är kanske ett särskilt kontroversiellt exempel eftersom hon jobbat nära både Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg.

Prenumerera på innehåll