Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

Ros till KG Hammar och ris till Stefan Löfven

Ris till: Stefan Löfven för att han som representant för en solidarisk fackföreningsrörelse går statens ärende för att sälja vapen och förnekar den.upprustningseffekt vapenexport har i världen.
Ros till: KG Hammar för att han med stort engagemang fortsatt belysa problematiken med den svenska vapenexporten och de svenska riktlinjerna för vapenexport.

Fyra fredsorganisationer startar nedrustningsblogg

En vecka före FN-konferensen om icke-spridningsavtalet för kärnvapen startar fyra organisationer en gemensam blogg med bland annat krav på Sveriges regering att formulera konkreta nedrustningskrav.

Regeringen inrättar lobbyorganisation för försvarsindustrin

Idag presenterar regeringen en satsning på en exportstödsmyndighet för försvarsmateriel. Den nya myndigheten tillförs 38 miljoner kronor för det första halvårets verksamhet.

Statsmakterna i Sverige har de senaste åren allt mer aktivt stött försvarsindustrin i deras exportansträngningar. Detta har till exempel fått till följd att ambassadörer fått som huvuduppgift att försöka sälja Gripen, att regeringsföreträdare aktivt marknadsfört svensk krigsmateriel utomlands och att Gripen-försäljning integrerats i svenska kultursatsningar.

Rekord i vapenexport – trots folkets nej

För fem år sedan riktade vi förödande kritik mot de nya riktlinjer för vapenexport som den så kallade Krigsmaterielutredningen (KRUT) föreslog. Istället för att skärpa reglerna och kräva en strikt tolkning av dem ville utredningen avskaffa det generella exportförbudet och lägga till näringspolitiska skäl som motiv för vapenexporten.

Prenumerera på innehåll