Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

Svenska Freds fördömer attackerna mot Ship to Gaza

Svenska Freds fördömer den israeliska militärens agerande när man i morse bordade fartygen i konvojen Ship to Gaza och dödade minst tio personer. Att bemöta fredliga handlingar och humanitära aktioner med ett sådant övervåld är inte försvarbart. Folkrätten gäller på samma villkor för samtliga av världens stater.

Regeringens nya myndighet

De senaste åren har den svenska regeringen valt att alltmer aktivt stödja den svenska vapenexporten, något som nu kulminerar med inrättandet av den nya Försvarsexportmyndigheten. Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, menar att det är ett orimligt sätt att hantera statsfinanserna.

Saam Kapadia och Jeppe Wikström får fredspris av Svenska Freds

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett journalisten Saam Kapadia och författaren Jeppe Wikström till mottagare av föreningens förnämsta utmärkelse, Eldh-Ekblads fredspris för boken Fred! 100 röster mot våld och krig. Fredspriset delades ut i helgen på föreningens 127-årskongress i Stockholm.

Svenska Freds kongress protesterar mot flygbombningsövningar i Norrbotten

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har idag den 23 maj 2010 avslutat sin 127-årskongress där Anna Ek enhälligt omvaldes till ordförande. Under kongressen antogs också ett nytt idéprogram.

Kongressen antog ett uttalande mot de planerade flygbombningsövningarna i Norrbotten.

Skäms Reinfeldt – säg upp det militära samarbetet med Saudiarabien!

För fem år sedan undertecknade dåvarande försvarsminister Leni Björklund (S) ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien som genast blev kritiserat från flera håll. Avtalet löper i femårsperioder och förlängs automatiskt i ytterligare fem om det inte sägs upp. Idag är sista dagen för att avbryta det militära samarbetet med en av världens mest hårdföra diktaturer. Men regeringen har inga planer på att avbryta samarbetet.

Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport

Folder om svensk vapenexport från Amnesty, Diakonia, Kristna fredsrörelsen och Svenska Freds. Uppdaterad april 2010.

Svensk vapenexport bidrar till fyra saker:

  • att göda krig och konflikter
  • brott mot mänskliga rättigheter
  • fattigdom och underutveckling
  • att stärka diktaturer

 

Bläddra igenom foldern digitalt

Förödande kritik från JK mot den nedlagda Jas-utredningen – nu måste utredningen göras om!

Justitiekanslern meddelade nyligen sitt beslut angående Svenska Freds anmälan om bristande resurser i utredningen kring misstänkta mutor vid försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika, Ungern och Tjeckien. JK konstaterar där att det avsatts för lite resurser till utredningen och förutsätter att problemet åtgärdas. I annat fall riskerar Sverige att få kritik från internationella organ och antalet uppklarade korruptionsfall i Sverige hamna på en otillfredsställande låg nivå.

Ros till KG Hammar och ris till Stefan Löfven

Ris till: Stefan Löfven för att han som representant för en solidarisk fackföreningsrörelse går statens ärende för att sälja vapen och förnekar den.upprustningseffekt vapenexport har i världen.
Ros till: KG Hammar för att han med stort engagemang fortsatt belysa problematiken med den svenska vapenexporten och de svenska riktlinjerna för vapenexport.

Fyra fredsorganisationer startar nedrustningsblogg

En vecka före FN-konferensen om icke-spridningsavtalet för kärnvapen startar fyra organisationer en gemensam blogg med bland annat krav på Sveriges regering att formulera konkreta nedrustningskrav.

Regeringen inrättar lobbyorganisation för försvarsindustrin

Idag presenterar regeringen en satsning på en exportstödsmyndighet för försvarsmateriel. Den nya myndigheten tillförs 38 miljoner kronor för det första halvårets verksamhet.

Statsmakterna i Sverige har de senaste åren allt mer aktivt stött försvarsindustrin i deras exportansträngningar. Detta har till exempel fått till följd att ambassadörer fått som huvuduppgift att försöka sälja Gripen, att regeringsföreträdare aktivt marknadsfört svensk krigsmateriel utomlands och att Gripen-försäljning integrerats i svenska kultursatsningar.

Prenumerera på innehåll