Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

Hur högt är ett hinder?

I detta nu förhandlar regeringen om hur regelverket för vapenexport ska se ut.  2015 föreslog den så kallade Kex-utredningen att ”Ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd”. Men hur högt är ett hinder?

Saab anställer direkt från departementen

– När toppolitiker och tjänstemän går direkt över till vapentillverkare och lobbyföretag så finns det anledning att ifrågasätta om de verkligen har verkat inom politiken för allmänhetens bästa eller för att gynna de egna karriärmöjligheterna, säger Linda Åkerström.

”Vi befinner oss vid en kritisk tidpunkt”

– Det enda som egentligen kan stoppa exporten till diktaturer är att formuleringarna i regelverket gör det omöjligt. Så länge det finns kryphål eller möjlighet att göra tolkningar, kommer de att fortsätta användas.

Till Almedalsveckan: Våga säga nej till Nordiska motståndsrörelsen

Hej! Det var med bestörtning som vi för en tid sedan tog del av nyheten att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, ska få hyra plats under Almedalsveckan för att torgföra sina åsikter. NMR är en öppet nazistisk och rasistisk organisation.

Vapenexport också en del av utrikespolitiken

– Vi har en feministisk regering vi som ska föra en feministisk utrikespolitik, men det glöms ofta att det finns flera politikområden och att vapenexport och försvars- och säkerhetspolitik är en minst lika stor del av politiken. När jag berättar att vi exporterar vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter blir människor förbannade, berättar Agnes Hellström.

Ros till Uppsalaforskare, ris till Damberg

Rosen i vykortskampanjen "Påtryckare för fred" går denna gång till Uppsalaforskarna Johan Brosché, Kristine Höglund och Sebastian van Baalen för att de uppmärksammat problemen med att sälja dyra vapensystem som Jas Gripen till fattiga länder (info till våra påtryckare om försvunnen postadress nedan).

"Särskilt kontroversiellt exempel"

– De här svängdörrarna är något vi känt till och studerat länge. Men Ann Wolgers är kanske ett särskilt kontroversiellt exempel eftersom hon jobbat nära både Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg.

”Att exportera vapen gör Sverige delaktigt i konflikten”

– Det är paradoxen i det här. Det beskrivs som att vapenexporten gör oss mer oberoende och opartiska, men i själva verket, att exportera till en sida i en konflikt, eller till båda som Sverige ofta har gjort, det gör ju Sverige de facto delaktigt i själva konflikten, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, i programmet "Värdens fredligaste land".

Fruktlöst arbete med att släcka bränder när vapenexport fortsätter

En internationell givarkonferens om situationen i Jemen hålls den 25 april. Sverige står som medvärd och syftet är att öka det ekonomiska stödet från givarländerna. Kriget i Jemen har pågått i tre år och ser inte ut att vara nära en lösning.

Stå upp för demokratin – stoppa vapenexport till diktaturer

Sverige borde införa ett förbud mot vapenexport till diktaturer. Det svarade fyra av fem svenskar i en opinionsundersökning utförd av Amnesty International 2014. Ett förbud är också en förutsättning för en trovärdig svensk utrikespolitik. Om Sverige ska stå upp för demokrati kan vi inte samtidigt stärka diktaturer med vapen. Det bidrar till förtryck och – genom dyra, odemokratiska inköp – till fattigdom.

Prenumerera på innehåll