Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

”Man kan inte kompromissa om kvinnors rättigheter”

– Det finns ingen trovärdighet för en feministisk utrikespolitik som tillåter vapenexport till länder som förtrycker sin egen befolkning, som till exempel Saudiarabien. Man kan inte kompromissa om kvinnors och flickors rättigheter, säger Linda Åkerström.

External evaluation for program in Burma/Myanmar

Swedish Peace and Arbitration Society are procuring an external evaluation for our Sida financed program Building sustainable peace in Myanmar.

Svenska Freds upphandlar extern utvärdering till vårt Sida-finansierade program Building sustainable peace in Myanmar.

Vapenexporten till diktaturer fortsätter

I dag presenterar myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik över Sveriges export av krigsmateriel under 2016. Statistiken visar en fortsatt export av krigsmateriel till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, sex år efter att riksdagen beslutade att skärpa regelverket för denna export. Ännu har inga skärpningar genomförts.

Nu krävs politiskt mod att förbjuda kärnvapen

I mars påbörjas förhandlingar i FN om ett avtal som ska förbjuda kärnvapen. Du läste rätt – kärnvapen är inte förbjudna ännu. Att FN:s generalförsamling i höstas tog ett beslut om att inleda förhandlingar gick nog de flesta förbi. Vi kan nu ta steget mot en kärnvapenfri värld. Men segern är inte vunnen ännu – avtalet måste bli kraftfullt och effektivt. Här kan Sverige spela en avgörande roll.

Ingen ska tvingas ta till vapen

Den 27 januari lämnade Svenska Freds in remissvar till utredningen SOU 2016:63, som föreslår ett återinförande av värnplikten. 2010 beslutades att värnplikten skulle ligga vilande i fredstid. För Svenska Freds är det en självklarhet att ingen ska tvingas ta till vapen eller utbildas i våldsutövande.

Ingen ska tvingas ta till vapen

I Svenska Freds remissvar till utredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63” lyfts flera brister. Det säkerhetspolitiska fokuset är för snävt, de ungas synpunkter tas inte tillvara och rekryteringsarbetet påbörjas innan ungdomarna är myndiga. Utredningen anser också att värnpliktiga ska kunna skickas utomlands till operationer ”som inte faller under vad som brukar kallas traditionella fredsbevarande insatser”, något som innebär en stor förändring från tidigare. Varken vuxna eller unga vuxna ska skickas utomlands till krig och konflikter de inte valt att delta i. 

>> Remissvaret

>> Agnes Hellströms blogginlägg

”Det enda rimliga vore att avpublicera artikeln”

När jag efter lunch, fredagen den 20 januari, går in på Journal of Strategic Studies hemsida upptäcker jag till min förvåning att artikeln ligger kvar helt intakt. De felaktigheter som författarna medgett och lovat att åtgärda står kvar i texten. Artikeln har sedan den publicerades den 5 januari lästs av närmare 32 000 personer och den har över 1100 citeringar.

”It is important that the debate can be nuanced”

Russia is spreading disinformation and fake news in Sweden, according to a recent report. But the Swedish Peace and Arbitration Society was falsely accused of spreading Kremlin propaganda.

”Initierad och pedagogisk”

Många svar ges och nya frågor ställs efter läsningen av den faktatunga genomgången av svensk vapen-industri. Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska freds, som skrivit Den svenska vapenexporten, har åstadkommit en initierad och pedagogiskt upplagd bok, som ger en historisk bakgrund och nulägesbeskrivning av Sveriges position inom vapenhandeln.

Prenumerera på innehåll