Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

Den feministiska regeringens största prövning

I dag är det den tredje internationella kvinnodagen sedan Sverige fick en feministisk regering. En regering som har ansvaret och uppdraget att arbeta för jämställdhet och för kvinnors och flickors rättigheter. En regering med en uttalat feministisk utgångspunkt som ska genomsyra samtliga politikområden. Det gäller även försvars- och säkerhetspolitiken och det gäller vapenexporten.

Pax nr 1 2017

En fredsprofessor, en totalvägrare och en tidigare ärkebiskop deltar i Pax nr 1.

Recensioner av "Den svenska vapenexporten"

”Skakande läsning i osäkra tider”

”Åkerström koncentrerar sig enbart på Sveriges roll i det globala maktspelet, vilket räcker mer än väl.

"Det som överraskat mest är alla glada hälsningar"

- Det som överraskat mest är alla glada hälsningar vi fått. 

Daniel Holking intervjuas i tidningen Kungsholmen om kampanjen "Selma för fred" som hittills gett över 100 000 kronor till Svenska Freds fredsarbete.

>> Sid 20 och framåt

Förlegat fokus på territorialförsvar

Agnes Hellström kallar beslutet att återinföra värnplikten för en återgång till ett förlegat fokus på territorialförsvar, avskräckning och nationell upprustning.

”Skakande läsning i osäkra tider”

Åkerström koncentrerar sig enbart på Sveriges roll i det globala maktspelet, vilket räcker mer än väl.

Sverige måste sluta beväpna diktaturer

En majoritet av riksdagens ledamöter har parti- eller kongressbeslut om att stoppa vapenexport till diktaturer. Det är dags att regeringen lierar sig med dem och ser till att en ny lagstiftning kommer på plats.

”Man kan inte kompromissa om kvinnors rättigheter”

– Det finns ingen trovärdighet för en feministisk utrikespolitik som tillåter vapenexport till länder som förtrycker sin egen befolkning, som till exempel Saudiarabien. Man kan inte kompromissa om kvinnors och flickors rättigheter, säger Linda Åkerström.

External evaluation for program in Burma/Myanmar

Swedish Peace and Arbitration Society are procuring an external evaluation for our Sida financed program Building sustainable peace in Myanmar.

Svenska Freds upphandlar extern utvärdering till vårt Sida-finansierade program Building sustainable peace in Myanmar.

Vapenexporten till diktaturer fortsätter

I dag presenterar myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik över Sveriges export av krigsmateriel under 2016. Statistiken visar en fortsatt export av krigsmateriel till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, sex år efter att riksdagen beslutade att skärpa regelverket för denna export. Ännu har inga skärpningar genomförts.

Prenumerera på innehåll