Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

”All kritik mot Nato är inte rysk propaganda”

I en artikel i Journal of Strategic Studies påstods att vi har spridit desinformation i debatten om värdlandsstödsavtalet med Nato våren 2016. Artikeln, Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case, är skriven av Martin Kragh och Sebastian Åsberg, forskare respektive tidigare praktikant på Utrikespolitiska institutet. Författarna korrigerade nyligen artikeln efter omfattande kritik. Det är mycket välkommet men problemet med ett debattklimat där kritik avfärdas som desinformation är tyvärr större än denna artikel.

Folk och Försvar borde ha med bredare perspektiv

Folk och försvars rikskonferens i Sälen lanseras som årets höjdpunkt för att lyfta och dryfta  tankar om försvar, säkerhet och krisberedskap. Men hur öppet är debattklimatet och vilka inkluderas i samtalet?

Om desinformation i debatten om värdlandsavtalet med Nato

Kommentar till den vetenskapliga artikeln “Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case” av Martin Kragh och Sebastian Åsberg. Martin Kragh är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespoliti

”Visar glappet mellan retorik och praktik”

Linda Åkerström visar framför allt på glappet mellan politikens retorik och säljandets praktik: Sverige har i någon sorts mer formell mening en restriktiv hållning till vapenexport. Men tillämpningen är en annan, med kraftfulla inslag av till exempel politiker och kungligheter som hjälper till att ro hem stora ordrar.

”Bokens kartläggning är klargörande”

”Åkerströms explicita kritik är försiktig men bokens kartläggning av vapenexportens alla samverkande aktörer, regelverk och intressen klargörande.”

>> Läs recensionen av Linda Åkerströms bok "Den svenska vapenexporten"

 

Fem samtal vi önskade skulle föras på Rikskonferensen i Sälen

På söndag börjar Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Svenska Freds ordförande Agnes Hellström kommer att vara på plats för att rapportera från, och delta i, diskussionerna. Vi anser att den säkerhetspolitiska debatten saknar perspektivet mänsklig säkerhet. Detta är några frågor och teman som vi hade velat se i rikskonferensens program.

”Svik inte ert löfte om stopp för vapenexport”

Medan människorättsaktivister fortsätter kampen mot beväpnade förtryckare fortsätter Sverige vapenexporten. Det är dags för våra politiker att välja sida. Svik inte löftet om att stoppa vapenexport till diktaturer, skriver representanter för flera organisationer.

Löftet om att stoppa vapenexport till diktaturer måste infrias

Under hösten och våren kraftsamlar civilsamhällesorganisationer i Sverige inför regeringens kommande förslag om nya regler för vapenexport. Vi som arbetar med mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling och jämställdhet står enade i gemensamma krav på att mänskliga rättigheter aldrig får kompromissas bort. Är svenska politiker redo att välja rätt sida?  

Vapen förstörs som led i fredsbygge

I årets sista Pax förstör fredsarbetare vapen som en del i en kurs i avväpning, demobilisering och återanpassning. Pax talade med Roman Koval från Ukraina och Laura Catalina Guiterrez Campos från Colombia, som båda kommer att kunna använda de nya kunskaperna i sina hemländer.

”Sådana här vapen dödar flest människor”

Små och lätta vapen, som till exempel Carl-Gustaf eller pansarvärnsvapnet AT4, som även det tillverkas av Saab, är särskilt farliga.

Prenumerera på innehåll