Arbetar för en fredligare värld

SPAS is looking for consultant to carry out baseline study

Swedish Peace and Arbitration Society is looking for a consultant to carry out a baseline study, conflict and risk analysis of the planned programme “Building sustainable peace in Myanmar”

(på svenska nedan)

The purpose of the evaluation is to conduct a combined baseline study, conflict analysis and risk analysis of the overall programme objectives and in the different geographical and thematic areas that the programme partners are active in. The studies are aimed at assisting in the development of the SPAS peacebuilding programme in Burma/Myanmar.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen söker konsult för att utföra baslinjestudie samt konflikt- och riskanalys av det planerade programmet “Building sustainable peace in Myanmar”

Syftet med utvärderingen är att genomföra en kombinerad baslinjestudie, konflikt- och riskanalys om de övergripande programmålen och de olika geografiska och tematiska områden som programpartnerna är verksamma i. Studierna syftar till att bidra till utvecklingen av Svenska Freds fredsbyggande program i Burma/Myanmar.

Publicerad 2017-12-01