Arbetar för en fredligare värld

För en fredlig utveckling
För en fredlig utveckling

Stoppa våldet i Libyen!

Det är en mycket allvarlig situation i Libyen. Det rapporteras om hundratals dödade och tusentals skadade. De behöver vårt uttalade stöd och solidaritet för att känna att deras kamp för demokrati och mänskliga rättigheter har stöd utifrån.

Den långvariga tradition av att länderna i EU ställt sig på diktatorers sida måste vara slut. Folk runt om i Nordafrika och Mellanöstern reser sig just nu och kräver sina rättmätiga mänskliga rättigheter. Liksom Ben Ali i Tunisien och Mubarak i Egypten avgått, måste även Khadaffi lämna sin post.

Det handlar om att ta ställning mot diktaturer och för befolkningars krav på demokrati. Näringslivsintressen får inte stå över mänskliga rättigheter och vi behöver en utrikespolitik som sätter mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet i främsta rummet. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen ställer sig bakom de nödvändiga omedelbara åtgärder som International Crisis Group har rekommenderat:

- Införa riktade sanktioner mot diktatorn Kadaffi och hans familjemedlemmar liksom andra ledare inom regimen som är involverade i förtrycket, inklusive att frysa deras tillgångar

- Erbjuda skydd för libyska stridspiloter och annan säkerhetspersonal som vägrar utföra de våldsaktioner som regimen beordrat dem att göra

- Avbryta alla pågående internationella kontrakt och samarbete med överföring av militärutrustning och träning till libyska regimens säkerhetspersonal

- Införa ett internationellt vapenembargo för att förhindra försäljning och överföring av militära utrustning eller stöd till libyska säkerhetsstyrkor, samtidigt som det är viktigt att avstå från kommersiella sanktioner som kan skada civilbefolkningen

- FN:s säkerhetsråd bör fördöma libyska regimens användande av våld gentemot sin egna befolkning och kräva att humanitära transporter släpps in i landet, samt upprätta en flygförbudszon i enlighet med kapitel VII i FN-stadgan om flygattackerna mot civilbefolkningen fortsätter

- En internationell kommission tillsätts för att utreda brott mot mänskligheten i Libyen sedan 1 februari 2011

- Länder runt Libyen måste öppna sina gränser (inkl EU-länder) för att erbjuda humanitär hjälp liksom skydd för de människor som flyr våldet i Libyen

Fredliga protester har varit signumet i folkupproren i länderna i Nordafrika och Mellanöstern. I flera andra länder har det lett till en nationell dialog och en väg mot förändring och demokratiska reformer. I Libyen har Khadaffi och hans regim valt våldets väg. Detta måste fördömas å det starkaste och stoppas omedelbart.

Detta är krav som den svenska regeringen måste driva aktivt inom EU och FN, liksom i sin egen självständiga utrikespolitik.

Anna Ek, ordförande
Christoffer Sjöholm, generalsekreterare

Publicerad 2011-02-24