Arbetar för en fredligare värld

Ruta med text: Stoppa vapenexport till diktaturer

Stoppa vapenexporten till diktaturer

Svenska Freds kräver ett regelverk som i praktiken stoppar all export av krigsmateriel till icke-demokratier.

Nu gäller det! I vår kommer regeringen att lägga fram en proposition om ett nytt regelverk för vapenexport, eller export av krigsmateriel som det formellt kallas. Senast regelverket ändrades var 1992. Redan för sex år sedan 2011 beslutade riksdagen att regelverket skulle skärpas för att stoppa krigsmaterielexport till icke-demokratier men utredning och beslut har sedan försenats gång på gång. Under tiden har exporten och företagens marknadsföring fortsatt. Det är hög tid för regeringen att uppfylla sina löften. 

Uppdatering: Den 29 juni lämnade regeringen förslag till lagrådet på ny krigsmateriellagstiftning. Förslaget innebär inte ett förbud och vi kommer därför fortsätta att sätta press på regeringen så att vapenexport till diktaturer förbjuds i praktiken. 

>> Pressmeddelande: Inget förbud mot vapenexport till diktaturer trots demokratikriterium

Sverige har en omfattande vapenexport till diktaturer och länder där mänskliga rättigheter allvarligt kränks. Problemen är för det första vad denna export kan bidra till. Att sätta krigsmateriel i händerna på odemokratiska regimer bidrar till att stärka de styrandes makt på bekostnad av folkets rätt till frihet och demokrati. Befolkningar i odemokratiska länder har inte möjlighet att delta i belsuten om att köpa krigsmateriel från Sverige och risker finns också att det vänds emot dem om de kräver sina rättigheter.

För det andra är export av krigsmateriel också en viktig politisk symbol. Att sälja krigsmateriel legitimerar och godkänner en odemokratisk regims beteende och devalverar Sveriges möjligheter inom andra politikområden. Det går inte att hävda att regeringen för en trovärdig politik för mänskliga rättigheter och demokrati så länge denna export tillåts. Den feministiska utrikespolitik som regeringen deklarerat är inte heller trovärdig så länge som den sker parallellt med militärt samarbete med regimer som strukturellt förtrycker kvinnors rättigheter.

Vad är det då som är problemet? En majoritet av riksdagens ledamöter tillhör partier med beslut om att stoppa export av krigsmateriel till diktaturer. Det är därmed fullt möjligt att få igenom en sådan förändring - om politikerna vill. Partierna får inte svika sina beslut och kompromissa bort mänskliga rättigheter och demokrati. Dock finns starka intressen för att denna export ska tillåtas fortsätta trots den osäkerhet som den för med sig runt om i världen. Därför behövs vår och era röster denna vår.

Svenska Freds har sedan 1990-talet krävt ett demokratikriterium för vapenexport och vår kampanj har så här långt bidragit till riksdagsbeslutet 2011 och till att den så kallade Kex-utredningen tillsattes 2012. Utredningen lämnade sina slutsatser först juni 2015 och nu ligger bollen hos regeringen och justitieminister Morgan Johansson. Hjälp oss driva denna fråga hela vägen fram och få stopp på Sveriges vapenexport till diktaturer. 

Svenska Freds bedriver påverkansarbete för att det nya regelverket i praktiken ska leva upp till löftena och besluten i riksdag och på partikongresser.  

Det här kan du göra:

Mer information

>> Svensk vapenexport

>> Gemensam kraftsamling
 

Debattartiklar:

>> Sverige måste sluta beväpna diktaturer

>> Nödvändigt att förbjuda vapenexport till diktaturer

>> Svik inte ert löfte om stopp för vapenexport
 

 

 

Publicerad 2017-03-14