Arbetar för en fredligare värld

Tårta med brutet gevär och texten "Svenska Freds"
Grattis världens äldsta fredsförening!

Svenska Freds fyller 130 år!

Den 2 april fyllde världens äldsta ännu existerande fredsförening 130 år. Det var den dagen som Svenska Freds första stadgar antogs. Omkring åttio riksdagsmän från grupperna stadsradikalerna, liberalerna, lantmannapartisterna och olika fritänkare och religiösa hade samlats på Hotell Rydberg på Gustav Adolfs torg i Stockholm för att bilda Freds- och skiljedomsföreningen i Sverige.

Regeringen skulle besluta om en ny ”härordning” med en större armé och intresseorganisationer som ”Värnpliktens vänner” ansågs ha för mycket inflytande i samhället. Detta ville grundarna av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen göra en politisk aktion mot.

I den bok Svenska Freds tidigare ordförande Per Anders Fogelström skrivit om den svenska fredsrörelsens historia, kan man läsa följande: ”Fredsrörelsen är en relativt liten och ganska okänd svensk folkrörelse. Ändå är den gammal, äldre än den organiserade arbetarrörelsen. Och den har framfört många idéer och tankar som när de lanserades var nya och chockerande men i dag betraktas som självklara. Många av fredsrörelsens etappmål har alltså uppnåtts och blivit allmänt accepterade men rörelsen som sådan är fortfarande liten och ganska okänd. Kanske accepterad men knappast mer. Varför? Naturligtvis kan det ha berott på dåliga representanter, svag organisation, bristande resurser. Vill man se det mera positivt kan man kanske påstå att fredsrörelsen alltid har varit för tidigt ute, för långt före sin tid. Den har fått ta emot stötarna och obehaget men sällan fått inkassera resultatet och berömmet – när det varit dags för det har den redan hunnit utom synhåll och engagerat sig för nya, avlägsna mål.”

Läs mer på ordförande Anna Eks blogg: http://svenskafreds.wordpress.com/

Publicerad 2013-04-02