Arbetar för en fredligare värld

Svenska Freds i media

Publicerad 2009-05-25

"Avskräckning leder till kostsam och skör fred"

– Att genom avskräckning bygga fred leder till en oerhört skör och kostsam fred, sade Agnes Hellström under en intervju under Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

– Vi skulle kunna investera supermycket i att arbeta förebyggande och fredsskapande, men de pengarna hamnar i det militära.

Allt fler barn offer för minor i Ukraina

Antalet offer har ökat för varje år sedan kriget bröt ut 2014. Enligt rapporten Landmine Monitor 2017 dödades 275 människor av landminor i Ukraina under 2016, medan 510 skadades. Sammanställningen för 2017 är inte klar än, men fjolårets siffror kan jämföras med sammanlagt 158 döda och skadade 2014 samt 706 döda och skadade 2015.

Agenda 2030 - Sverige är inte bäst i klassen

Agenda 2030 är en global agenda för alla länder och för alla människor. En ambitiös handlingsplan måste inkludera hur Sverige ska arbeta med målkonflikter – där politik står i konflikt med de Globala målen. Vi har under lång tid granskat hur svensk politik påverkar utanför Sveriges gränser och möter i vårt arbete människor som drabbats hårt av klimatförändringar, fattigdom och våld.

"Det blir en ond spiral"

Agnes Hellström tycker att utvecklingen är problematisk.

– Det som vi ser och som vi tycker är väldigt problematiskt är att spänningarna ökar av ökad upprustning och det blir en ond spiral. Det leder till ytterligare spänningar och upprustning.

"Öppnar upp för att gå till botten med anklagelserna"

– Det som har framkommit samlat i år visar att Saab inte har talat sanning om sitt samröre med konsulter. SvD:s dokumentation av en utbetalning 2015 visar att det finns bevisning som inte är preskriberad, säger Svenska freds ordförande Agnes Hellström.

Svenska Freds polisanmäler Saab för mutbrott i samband med Jas-affären med Sydafrika

Svenska freds polisanmäler Saab för mutbrott i samband med Gripen-affären. Detta sedan Svenska Dagbladet avslöjat en utbetalning som gjordes så sent som 2015. Men Saab avfärdar det hela som en PR-kupp.

"Uppenbart att korruptionsmisstankarna inte utretts tillräckligt"

– Det är uppenbart att korruptionsmisstankarna inte utretts tillräckligt. Hela tiden dyker det upp ny information som tyder på att det finns en korruptionsskandal kopplad till Sydafrika-affären.

AP-fondernas investeringar motverkar arbete mot kärnvapen

Tillsammans med flera andra organisationer skriver vi debattartikel där vi kräver att AP-fonderna ska respektera internationella åtaganden.

”Kvinnors rättigheter saknas i ny vapenexportlag”

Trots att det har tagit sex år att ta fram nya regler för svensk vapenexport har regeringen misslyckats med att presentera ett konkret förslag som i praktiken stoppar vapenexporten till diktaturer och stater som kränker mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter.

"Avtalet kommer att stärka normen mot kärnvapen"

Ur debattartikel tillsammans med många andra ur civilsamhället:

Ett större kärnvapenkrig skulle förinta vår civilisation och under överskådlig tid göra vår planet obeboelig för mänskligt liv.

Prenumerera på innehåll