Arbetar för en fredligare värld

Till S: Backa inte på ert beslut att stoppa vapenexport till diktaturer!

I helgen håller Socialdemokraterna kongress. Ledamöterna kommer att få följande flyer med en påminnelse om vad kongressen beslutade 2013, från Svenska Freds, Amnesty, Diakonia och IKFF:

Backa inte på ert beslut om att förhindra vapenexport till diktaturer! 

Det här behöver Socialdemokraterna besluta på kongressen 2017

>> Debattartikel i GP: Nu måste S bekänna färg om vapenexporten

Vi vill uppmärksamma dig på en viktig fråga. Om den socialdemokratiska partistyrelsens formuleringar om vapenexport i kongresshandlingarna antas innebär det en allvarlig devalvering av kongressbeslutet om vapenexport till diktaturer från 2013. Främst gäller det formuleringarna kring demokratikriterium för vapenexport. 

Beslutet från 2013 års kongress är formulerat: "Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter." Partistyrelsen skriver i sitt förslag till kongressen 2017: "Socialdemokraterna vill inte att vapen för strid ska exporteras till länder som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna."

"Vapen för strid" är en väldigt snäv definition som skulle utesluta huvuddelen av det krigsmateriel Sverige idag exporterar till odemokratiska stater. Till exempel innefattas inte radar- och stridsledningssystemet Erieye/Globaleye som Sverige sålt till Saudiarabien, Thailand och Förenade Arabemiraten. Inte heller inkluderas militär service, utbildning, träning och stöd (så kallat  tekniskt bistånd) eller militära kommunikations- eller övningssystem. Det skulle bara inkludera materiel med så kallad "förstörelsebringande verkan" såsom granatgevär och haubitsar, men de kan såklart inte fungera utan all annan materiel som krävs för en effektiv militärmakt, och vars export också kan legitimera ett odemokratiskt styre. Det skulle innebära en kraftig begränsning i ambitionsnivå om detta blev Socialdemokraternas nya linje. 

Morgan Johansson har i SR Ekot sagt att partistyrelsens formulering är ett misstag och att all krigsmateriel måste inkluderas. Detta behöver också visa sig i det som kongressen antar. Annars riskerar de beslut som fattas under 2017 års kongress få negativa konsekvenser längre fram. För att inte göra det möjligt att krigsmateriel fortsätter att exporteras till diktaturer och andra kraftigt odemokratiska regimer där det riskerar att användas för att kränka mänskliga rättigheter måste formuleringen ändras. 

 "Socialdemokraterna vill att krigsmaterielexport förhindras till länder som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna", skulle vara en rimlig förändring i linje med tidigare kongressbeslut. 

Vi litar på att du bevakar denna fråga och ser till att Socialdemokraterna inte backar på sitt beslut och står upp för mänskliga rättigheter. I solidaritet med de som förtrycks i länder där politiska debatter och samlingar som partipolitiska kongresser är en omöjlighet. 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Kontakt: Linda Åkerström

070-763 48 51

Amnesty International

Svenska sektionen

Kontakt: Maja Åberg

08-729 02 42

Diakonia

Kontakt: Magnus Walan

070-853 93 05

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Kontakt: Gabriella Irsten

073-687 19 82

>> Så här blev det - "svagare formulering"

Publicerad 2017-04-07