Arbetar för en fredligare värld

Pressmeddelande från Svenska Freds, 21 september 2011

Upprop mot vapenexport överlämnas till regeringen idag

Idag, på den internationella fredsdagen, avslutas Svenska Freds kampanj för att stoppa vapenexporten till diktaturer. Under eftermiddagen överlämnar fyra fredsorganisationer över 13.000 namnunderskrifter till regeringen.

– Vi gläds åt det stora stöd vi har fått för vår kampanj. Samtidigt återstår mycket innan vi kan slå oss till ro. Nu fortsätter vi vårt arbete för att förhindra vapenleveranser till diktaturer, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Den 19 maj beslutade riksdagen att exportkontrollen gentemot ickedemokratier ska skärpas. Regeringen förbereder för närvarande att tillsätta en utredning för att efterleva riksdagsbeslutet under ansvar av handelsminister minister Ewa Björling.

– Sverige är en förkämpe för fred och demokrati. Samtidigt säljer Sverige vapen för miljardbelopp till diktaturer runtom i världen. Efter riksdagsbeslutet förväntar jag mig att praxis omgående ändras och att regeringen snarast lämnar ett skarpt förslag till nya regler, säger Anna Ek.

- - - - - - - -

Följande aktiviteter sker under dagen:

  • Utdelning av flygblad vid Sergels torg, Slussen och Mynttorget klockan 7.30 – 9.00 och vid Stockholms universitet klockan 8.30 – 10.00.
  • Pressträff kl. 15.45-16, Gustaf Adolfs torg, med möjlighet till intervjuer 16-16.10.
  • Fler än 13 000 namnunderskrifter med krav att stoppa svensk vapenexport till diktaturer överlämnas till handelsminister Eva Björlings statssekreterare Gunnar Oom kl. 16.10.

 

För mer information, kontakta: Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 0709-540513

Publicerad 2011-09-21