Arbetar för en fredligare värld

saudi2012.jpg
Demonstration mot vapensamarbete med Saudiarabien 2012. Foto: Karin Valtersson
Pressmeddelande från Svenska Freds, 26 juni 2015

Utredning om vapenexport lämnar öppet för kryphål

I dag presenterar den parlamentariska krigsmaterielexportöversynskommittén (Kex) sina slutsatser. Utredningens främsta syfte är att ”lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater”. Utredningen presenterar förslag som i delar är steg i rätt riktning men som lämnar fortsatt öppet för omfattande kryphål. 

– Formuleringen om demokratikriterium är för luddig och oklar. Erfarenheten från tidigare regelverk är att otydliga formuleringar leder till praxis där vapenexport godkänns i stor utsträckning och vi hade därför hoppats på skarpa ställningstaganden som på riktigt står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Ur det avseendet får utredningen klart underkänt, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.

Utöver ett demokratikriterium som lämnar utrymme för kompromisser försvagas hela regelverket genom att försvars- och säkerhetspolitiska skäl fortsatt kan ges företräde framför mänskliga rättigheter, fred och demokrati. Detta kommer att påverka i den ”totalbedömning” som myndigheten ISP gör av skäl för och emot att tillåta krigsmaterielexport.  

Utredningen har även sett över hur öppenheten och ansvarsutkrävandet i vapenexporten kan öka. Åtgärder föreslås som tar steg mot ökad transparens, bland annat i Exportkontrollrådet. Men rådets ledamöter ska enligt förslaget själva avgöra vilka av sina ställningstaganden som ska göras offentliga och inte. Åtgärderna är inte tillräckliga för att säkra demokratisk insyn och ansvarsutkrävande.

– Det är bra att regeringens ansvar för vapenexportbesluten tydliggörs men verkligt ansvarsutkrävande kan inte ske utan att partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet görs offentliga, utan undantag. Hur ska vi som väljare annars veta vad vi röstar på? säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.

Beslutet om att skärpa regelverket för vapenexport till icke-demokratier togs efter den arabiska våren 2011. I juni 2012 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté. Regeringen ska nu återkomma till riksdagen med en proposition om ny lag och regelverk. 

– Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kongressbeslut på att stoppa vapenexport till diktaturer och vi utgår från att det kommer att avspeglas i regeringens proposition. Under den långa tid utredningen arbetat har vapenaffärerna med icke-demokratier fortsatt och de kommer att fortsätta till dess att ett nytt regelverk finns på plats. Vi vill att en proposition lämnas innan året är slut, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

Kontakt:

Anna Ek, ordförande Svenska Freds: 

070-954 05 13, anna.ek@svenskafreds.se

Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds:

070-763 48 51, linda.akerstrom@svenskafreds.se

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm | Tel: 08-55 80 31 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 Följ Svenska freds på Facebook och Twitter

Publicerad 2015-06-26