Arbetar för en fredligare värld

1025448_a_swedish_jas-39_gripen_returns_to_the_play_areas_of_the_arctic_challenge_exercise_sept.jpg
Jas Gripen, ett vapensystem som får mycket statligt säljstöd. Foto: U.S. Air Force, 1st Lt. Christopher Mesnard
Pressmeddelande från Svenska Freds, 29 maj 2017

Utredningen om mutor i Jas-affären med Sydafrika måste återupptas

TV4 Nyheterna kan i dag visa att krigsmaterielföretaget Saab i Linköping, helt emot vad de tidigare hävdat, haft ett direkt avtal med den agent som betalade mutor till ledande politiker för att få igenom Jas-affären med Sydafrika i slutet av 1990-talet. 

Saab har tidigare hävdat att alla kontakter med agenten Fana Hlongwane skett via Saabs partner i affären, BAE Systems i Storbritannien. Det kontrakt mellan Saab och Fana Hlongwane som Nyheterna publicerat visar att detta inte stämmer. 

– Köpet av Jas fick förödande konsekvenser för den unga demokratin i Sydafrika. Med de nya uppgifter som nu framkommit måste utredningen kring Jas-affären återupptas och ges tillräckliga resurser för att vi ska få klarhet i Saabs roll i de mutor som konstaterats, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

Saab får stort statligt stöd i sina ansträngningar att sälja krigsmateriel runt om i världen. Samtliga Jas-affärer som Saab genomfört eller i dag marknadsför är helt beroende av stöd från den svenska regeringen. Stödet är i form av marknadsföring, lobbying och praktiskt exportstöd av myndigheter som Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och exportkrediter och lån från myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) och det statligt ägda bolaget Svensk exportkredit (SEK). 

– Det här är en bransch omgärdad av korruption och hög sekretess och som får omfattande statligt stöd. Det är oacceptabelt att det då inte finns tillräckliga resurser för att ordentligt utreda mutmisstankar, säger Agnes Hellström.

En brittisk utredning konstaterade att mutor betalats i Jas-affären med Sydafrika. 2010 gick Saabs partner BAE Systems med på en “plea bargain”, en uppgörelse möjlig i Storbritannien där den misstänkte medger vissa brott för att undgå rättegång och hårdare straff. Mot ett skadestånd på nära 3,5 miljarder kronor lades alla mutanklagelser ned. Även den svenska och den sydafrikanska utredningen har lagts ned. 

Kontakt:

Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 070-954 05 13, agnes.hellstrom@svenskafreds.se

 

 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm | Tel: 08-55 80 31 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 Följ Svenska freds på Facebook och Twitter

Publicerad 2017-05-29