Arbetar för en fredligare värld

Pressmeddelande från Svenska Freds, 22 februari 2017

Vapenexporten till diktaturer fortsätter

I dag presenterar myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik över Sveriges export av krigsmateriel under 2016. Statistiken visar en fortsatt export av krigsmateriel till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, sex år efter att riksdagen beslutade att skärpa regelverket för denna export. Ännu har inga skärpningar genomförts.

Vapenexporten under 2016 uppgick till 11 miljarder kr, en ökning med 45 procent jämfört med året innan, och ISP väntar en fortsatt ökning de kommande åren. Sedan början av 2000-talet har vapenexporten mer än tredubblats, enligt Svenska Freds sammanställning. De största mottagarländerna under 2016 var Brasilien, Norge, USA, Tyskland och Thailand. Under 2016 beviljades krigsmaterielexport till ett flertal odemokratiska länder, bland annat Qatar, Pakistan, Saudiarabien, Oman, Brunei, Thailand, Indonesien och Förenade Arabemiraten. 

– Sett över längre tid har vapenexporten från Sverige ökat dramatiskt och den fortsätter till en lång rad mycket kontroversiella, odemokratiska mottagarländer. Att tillåta vapenexport till länder som förtrycker sin befolkning går tvärtemot den politik som regeringen driver på andra områden, till exempel den feministiska utrikespolitiken, säger Svenska Freds ordförande Agnes Hellström.

En av de mer uppseendeväckande affärer som ISP gett tillstånd till den senaste tiden är Saabs försäljning av radar- och stridsledningssystemet Global eye till Förenade Arabemiraten. Landet är sedan 2015 delaktigt i de saudiledda flygattackerna mot Jemen. Attacker som av bland andra organisationen Human Rights Watch beskrivits som krigsbrott. Vi noterar också en oroande och problematisk kraftig ökning av vapenexporten till Pakistan.

I juni 2015 presenterade den parlamentariska Krigsmaterielexportutredningen (Kex) sina förslag till skärpningar av regelverket. Propositionen har dröjt men ska enligt propositionslistan komma i juni. Kexutredningens förslag till demokratikriterium är tyvärr inte tillräckligt skarpt formulerat för att export av krigsmateriel till diktaturer ska stoppas. 

– Det finns stora risker att Sverige fortsätter stå på fel sida i kampen om demokrati och mänskliga rättigheter genom att fortsätta beväpna och legitimera förtryckarregimer. Regeringen måste föreslå ett absolut förbud för all krigsmaterielexport till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

– En majoritet av riksdagens ledamöter hör till partier som har parti- eller kongressbeslut på att stoppa vapenexporten till diktaturer. I stället för att göra upp om kompromisser som motarbetar Sveriges ställningstaganden för demokrati och mänskliga rättigheter borde regeringen liera sig med de partier som vill höja ambitionsnivån, säger Linda Åkerström.

För mer information kontakta:

Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor och författare till boken Den svenska vapenexporten, 070-763 48 51

Agnes Hellström, ordförande, 070-954 05 13

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm | Tel: 08-55 80 31 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 Följ Svenska freds på Facebook och Twitter

Publicerad 2017-02-22