Arbetar för en fredligare värld

Soldat med vapen.
Nu frivilligt.

Värnplikt

Värnplikten avskaffad – för tillfället

Sedan den 1 juli 2010 är värnplikten avskaffad i fredstid i Sverige, och den nya militära grundutbildningen är frivillig. Värnplikten kan dock återinföras med kort varsel av regeringen om det säkerhetspolitiska läget förändras.

I Svenska Freds välkomnar vi utvecklingen mot mer frivillighet. Både av ideologiska skäl, men också för att omvärldsutvecklingen pekar på att plikten spelat ut sin roll. Men vi är inte helt nöjda. Vi vill att värnplikten avskaffas helt och inte bara läggs vilande.

Att vara soldat eller officer blir aldrig ett yrke som alla andra, eftersom man riskerar både sitt eget och andras liv. Vi fortsätter bevaka att rätten till vapenvägran upprätthålls.

Svenska Freds arbete mot värnplikten

Från 1901 till 2010 byggde Sveriges försvar på allmän värnplikt. Svenska Freds har hela tiden krävt att värnplikten ska avskaffas eftersom vi anser att alla människor ska ha rätt att vägra bära vapen och att ingen människa ska tvingas delta i krig.

Svenska Freds har kämpat för rätten till vapenfrihet genom manifest och motioner, seminarier, debatter, och utspel i media. Värnpliktsvägrare har kunnat vända sig till Svenska Freds för rådgivning, och de som har straffats för sin vägran har kunnat få ekonomiskt stöd från kampfonden.

Publicerad 2014-02-11