Fredgruppen Bottna För Fred

BOTTNA FÖR FRED

Bottna för Fred är en fredsgrupp till Svenska Freds, som bildades i maj 2022 i trakten runt Bottnafjorden i norra i kommunerna Tanum, Sotenäs och Munkedal.

Vi arbetar för att öka kunskapen om fredlig konfliktlösning och med opinionsbildning mot krig och upprustning. Vi är organiserade i arbetsgrupper som ordnar föredrag, workshops filmvisningar, utställningar och läsecirklar och skriver insändare och debattartiklar och planerar medborgarförslag. Våra aktiviteter äger oftast rum på KKV Konstnärenas Kollektivverkstad, Gerlesborsskolan, Scenstudion eller Hogslätts Vänboende i Gerlesborg.

Vi kommunicerar via mailutskick och har medlemsmöten ca en gång i månaden.

Välkommen att kontakta oss!
Kontaktpersoner:
Lena Jarlöv
lena.jarlov@gmail.com
0703-174976

Eli Tistelö
tistelrike@hotmail.com

Foto: Det är ett utsnitt av en bild, gjord av vår medlem textilkonstnär Elsa Agélii. Den heter Kärlekens Kraft, är från 1980-talet och en replik hänger i FN:huset i New York

Aktuellt