SVENSKA FREDS
LUND-MALMÖ

 

 

Vill du engagera dig i Svenska Freds Lund-Malmö?
Kontakta Emilia Mühlhäuser, ordförande, lund.malmo@svenskafreds.se

Vi i lokalföreningen är en aktiv del Svenska Freds Gruppen för en Kärnvapenfri Värld och har en egen blogg där vi delar med oss av det senaste lokala aktiviteterna. Klicka här för att läsa mer!

VÅR STYRELSE

Emilia Mühlhäuser, ordförande
Elisabeth Mühlhäuser, sekreterare
Leif Hansson, kassör

ÅRSMÖTE 2020

Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse för 2019 och årsmötesprotokollet från 2020.

ÅRSMÖTE 2019

Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse för 2018 och årsmötesprotokollet från 2019.