SVENSKA FREDS
LUND-MALMÖ

ÅRSMÖTE

Dags att engagera dig för fred! Du behövs!

Vi söker dig som vill vara med i Svenska Freds lokalförening i Skåne!

Det har varit ett omvälvande 2022 och vi kan se tillbaka på ett oroligt år där politiska beslut flyttat sig längre bort från vår vision om avspänning och nedrustning. Krig i Europa, en NATO-ansökan med svenska oroande eftergifter till Turkiet, hot om kärnvapen, ökande vapenexport och en klimatkris som kommit i skuggan. Mitt i allt detta har antalet nya medlemmar i Skåne växt och vi hoppas nu fånga upp dig som vill vara med. Många av Svenska Freds fredscoacher finns just i Skåne, så det finns en stor potential – i en tid då fredsrörelsen behövs mer än någonsin.

I Skåne finns Svenska Freds lokalförening som nu bjuder in till årsmöte i kombination med en inspirationsföreläsning med Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå och fredscoach Karin Hansson.

Du är varmt välkommen;

Lördag den 11:e februari kl 15.00

Plats: ABF Spånehusvägen 47 Malmö

Vi söker nu också dig som vill vara med i lokalförenings styrelse eller varför inte tipsa och nominera någon!  Ingen tidigare styrelseerfarenhet behövs och vi siktar på ca fyra möten per år utöver ev aktiviteter. Tveka inte att kontakta valberedningen på lstolpe3@gmail.com senast den 30 januari 2023.

Vill du motionera till årsmötet så ska motionen vara inskickad senast den 12:e januari till info@svenskafreds.se

Anmäl att du kommer på mötet till;  info@svenskafreds.se

Varmt välkomna hälsar Monica och Leif 

VÅR STYRELSE

Ordförande och Sekreterare – TBD
Leif Hansson (kassör)
Monica Molin (styrelseledamot).
Valberedning är Lisa Stolpe. Revisor Stefan Pinzke.

ÅRSMÖTE 2020

Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse för 2019 och årsmötesprotokollet från 2020.