Lokalt engagemang
för en fredligare värld

SVENSKA FREDS I VÄXJÖ

Svenska Freds i Växjö är vilande.