MATERIAL OM SVENSKA FREDS

VARMÄRKESPLATTFORM

Vad är en varumärkesplattform och varför är det viktigt?

En varumärkesplattform ska på ett enkelt och tydligt sätt förklara vad en organisation står för och vilka värderingar som driver oss. Den ska en bild eller känsla av organisationen och som har en tonalitet som är tydlig för mottagaren. 

En varumärkesplattform gör det enklare att kommunicera på ett sammanhållet sätt i organisationens namn, särskilt när det görs av flera olika personer. Alla vi som använder Svenska Freds namn och varumärke ska i stora drag vara överens om vad organisationen står för och vilken typ av bild vi vill ge av Svenska Freds.

Dels har vi tagit fram implicita “karaktärsdrag” för Svenska Freds, så som våra gemensamma värderingar och visionen med vårt arbete. Vi har även tagit hjälp av en formgivare för att få fram ett konkret uttryck för dessa värderingar, vilket är den grafiska profilen. Den grafiska profilen innefattar:

  • våra färger
  • vårt typsnitt
  • vårt bildspråk
  • vår estetik

För att förmedla en sammanhållen bild av vilka vi i Svenska Freds är, är det viktigt att alla som kommunicerar i föreningens namn använder sig av dessa riktlinjer. 

Mejla info@svenskafreds.se för att ta del av varumärkesplattformen och tillhörande instruktioner.

FÄRGER & TYPSNITT

Våra färger

De huvudsakliga färgerna vi använder är följande. För ytterligare komplementfärger, se Varumärkesplattformen.

  • VIT/FREDSVIT, #FFFFFF
  • JET BLACK, #333138
  • ORANGE, #E54500
  • TURKOS, #2B9AA2

Våra typsnitt

Typsnitten vi använder går att ladda ner gratis från Google Fonts. Tryck på länken för att ladda ner typsnittet.

VÄRVNINGSMATERIAL

Ladda ner och skriv ut eller skicka detta material på tryck:

Värvningsfolder

Posters

Logotyp

Bilder

FLER SÄTT ATT ENGAGERA SIG