FRÅGOR OCH SVAR OM FREDSAKADEMIN

FRÅGOR OCH SVAR

Vi svarar på vanliga frågor om Fredsakademins ledarskapsutbildning. Har vi missat att svara på något du undrar över? Hör av dig till fredsakademin@svenskafreds.se

OM UTBILDNINGEN

Hur mycket tid behöver jag lägga på utbildningen?

Ledarskapsutbildningen fungerar som ett komplement till andra universitetsstudier där du får möjlighet att konkretisera dina kunskaper. Det är alltså fullt möjligt att genomföra ledarskapsutbildningen vid sidan av andra studier.

De 6 kurstillfällena, som äger rum varannan vecka, är schemalagda på 2,5 h. Däremellan får du uppgifter att göra till kommande tillfällen. Uppgifterna är uppskattade att ta ca 2,5 h att göra. Studietakten ligger alltså på ca 2,5 h/vecka under utbildningen.

Vad är det för sorts uppgifter jag kommer göra under utbildningen?

Exempel på uppgifter som du ska genomföra mellan kurstillfällena är att läsa en debattartikel eller ett blogginlägg, se videoklipp som berör ett specifikt tema, reflektera kring vad olika frågor har för betydelse för dig och interagera med de andra kursdeltagarna i diskussionsforum kring frågor som ges. Inför två kurstillfällen kommer dina uppgifter vara att planera och förbereda ett samtal och en workshop som du under två separata tillfällen leder tillsammans med en annan deltagare. Under planeringen får du stöd av tränarna på utbildningen.

Var hålls utbildningen? I vilka städer?

Fredsakademins ledarskapsutbildning genomförs i samarbete med Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Ekonomisk Historia och Internationella Relationer vid Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet och Statsvetenskapliga Institutionen vid Umeå Universitet. Utbildningen genomförs alltså i nuläget i städerna Göteborg, Stockholm, Umeå och Lund. Eftersom att utbildningen genomförs digitalt våren 2021 pga rådande omständigheter behöver du endast ta dig till någon av städerna för en avslutningsträff utomhus.

Workshopsen som du som deltagare håller för gymnasieklasser kommer äga rum i region Västerbotten, region Stockholm, region Skåne och Västra Götalandsregionen. Det är alltså till någon av dessa regioner du behöver kunna ta dig för att hålla workshops efter genomförd utbildning.

Riktar sig utbildningen främst till personer som redan är engagerade inom Svenska Freds eller för personer som inte har varit engagerade inom Svenska Freds tidigare?

Utbildningen riktar sig till alla unga som är intresserade av freds- och säkerhetsfrågor. Det spelar alltså ingen roll om du tidigare varit engagerad i Svenska Freds eller inte, även om vi såklart tycker det är roligt om du som redan känner till oss vill vara med på ledarskapsutbildningen!

Ledarskapsutbildningen genomförs av Svenska Freds är för dig som är intresserad av att ta vidare ditt engagemang. Om du vill lära dig mer om Svenska Freds finns möjlighet att med stöd av oss bidra till fredsarbetet genom att exempelvis skriva artiklar till Svenska Freds medlemstidning PAX, bidra med avsnitt till Svenska Freds Fredspodden, anordna ett event/seminarium eller starta en fredsgrupp.

ANSÖKAN OCH URVAL

Hur går urvalet till och när får jag veta om jag blivit antagen till utbildningen?

De kriterier vi lägger störst vikt vid vid antagningen är din motivation för att delta i projektet, för att hålla workshops för gymnasieelever samt för att ta vidare ditt engagemang i freds- och säkerhetsarbetet. Vid många ansökningar kommer vi prioritera att fylla alla grupper tillhörande varje ort och ansökningar från unga i åldrarna 18-25. Detta då Fredsakademin genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden de första tre åren och åldrarna 16-25 är målgruppen som är prioriterad i finansieringen.

Antagningsbesked kommer så snart som möjligt efter att ansökan stängt. Senast 1-2 veckor efter sista datum för ansökan.

Kan jag söka även fast jag inte går på något av universitetet ni samarbetar med?

Ja! Det spelar ingen roll vilket universitet du går på. Det enda kravet är att du ska kunna ta dig till den ort där utbildningstillfället ges. Under våren 2021 kommer Fredsakademins ledarskapsutbildning genomföras digitalt via Zoom, du behöver därför inte ta dig till någon fysisk plats för kurstillfällena med undantag för avslutningsträffen som är planerad att hållas fyiskt utomhus.

Är det värt att söka om jag är över 25?

Ja! Du är varmt välkommen med din ansökan även om du är över 25 år. I första hand behöver vi prioritera den målgrupp vi fått finansiering av Allmänna Arvsfonden för, det vill säga 18-25 år. Det finns dock möjlighet att få plats ändå. Om det kommer in många ansökningar från unga över 25 ger det också oss en indikation på att det finns ett intresse för unga över 25. Det ökar möjligheten för oss att i framtiden och kommande terminer öppna upp för fler unga att gå Fredsakademins ledarskapsutbildning.

Spelar det någon roll vad jag pluggar?

Nej. Det spelar ingen roll om du pluggar ämnen som är relaterade till freds- och säkerhetsfrågor, något annat eller inte pluggar alls. Det enda kravet är att du ska ha ett intresse för freds- och säkerhetsfrågor.

Finns det ett begränsat antal platser på utbildningen?

Ja. Till våren 2021 kommer totalt 64 deltagare antas indelat i fyra grupper. De kommande åren kommer vi troligtvis erbjuda två kurstillfällen på både höstterminen och vårterminen. Det gör att vi totalt sett kommer öka antalet platser för utbildningen årsvis. Mer information om exakt antal platser för kommande terminer kommer framöver

HÅLLA WORKSHOPS

Hur funkar det efter utbildningen? När jag måste jag hålla workshopsen och hur förhåller sig workshopsen till corona-läget?

Workshopsen är tänkta att genomföras fysiskt i gymnasieklasser. När i tiden detta går att göra beror på corona-läget. Vi hoppas att läget tillåter att vi kan besöka gymnasieklasser hösten 2021. Om inte kommer vi ta ställning till om det är möjligt att genomföra workshopsen digitalt. Ni får då extra stöd och träning i hur ni kan förbereda och leda en workshop digitalt.

Det finns inget krav på när i tiden du måste genomföra dina två workshops för gymnasieelever. För dig som inte har möjlighet att hålla workshops kommande termin, exempelvis pga att du är i en annan stad, har praktik eller utbytestermin, finns det möjlighet att hålla workshopsen längre fram. Det kommer då finnas möjlighet att delta på en “dive-back-in” träning där vi repeterar momenten från ledarskapsutbildningen så att du känner dig redo för att hålla i workshopsen.

Kommer jag genomföra workshopsen själv eller tillsammans med någon annan?

Du kommer planera och genomföra workshopsen tillsammans med en annan deltagare på Fredsakademins ledarskapsutbildning. Under utbildningen får ni möjlighet att öva tillsammans och leda ett samtal tillsammans.

Kan jag hålla workshops vart som helst i Sverige och hur fungerar kontakten med gymnasieklasser? Blir jag tilldelad en klass att hålla workshops för eller behöver jag kontakta gymnasiet själv?

Vi kommer att sköta kontakten med gymnasieskolor och sedan para ihop dig och den du leder workshops tillsammans med till en gymnasieklass. I första hand kommer kontakten att rikta sig till gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen, region Stockholm, region Skåne och region Västerbotten. Det är alltså i dessa regioner som workshopsen kommer genomföras.

Om du själv bor i en annan region och har kontakt med en gymnasieskola på den orten går det också bra att genomföra workshopen där.

Finns det en färdig mall för workshops eller ska jag utforma dem själv efter utbildningen?

Både och! Det kommer finnas 2 färdiga upplägg som du kan använda i din workshop. Det kommer även finnas 2 upplägg där du utifrån en förbestämd struktur är mer fri att bygga upp workshopen själv, till exempelt välja vilken inriktning diskussioner ska ta och vilka övningar som ska ingå.