KOMMER SVENSKA SOLDATER DELTA I KÄRNVAPENÖVNINGAR OM VI GÅR MED I NATO?

Vårt svar: Ja. Som Natomedlem skulle Sverige vara del av Natos gemensamma kärnvapenplanering och kärnvapenövningar. Sverige skulle till exempel sitta med i Nuclear planning group där den kollektiva planeringen av kärnvapen utarbetas samt även delta i olika militära övningar där kärnvapen ingår. Sverige skulle även kunna få kärnvapen placerade på svenskt territorium om alliansen bestämmer sig för det. (Se fråga 12-13 för mer info om kärnvapen och Nato)