Ledig tjänst: Kampanjledare

Vill du bedriva kampanjarbete och leda Svenska Freds arbete för ett förbud mot helt autonoma vapen, så kallade mördarrobotar? Svenska Freds har sedan vi grundades 1883 varit en motvikt till militär upprustning och väpnade lösningar på konflikter. Vid flertalet tillfällen har vi varit den svenska parten i globala kampanjer och nätverk för förbud av specifika vapentyper såsom minor och klustervapen. Svenska Freds ingår i den globala kampanjen Campaign to stop killer robots och ska nu utöka arbetet med opinionsbildning och politisk påverkan i frågan i Sverige. Vi söker därför en kampanjledare till detta arbete. 

Om tjänsten

Du kommer ha ansvar för att genomföra och rapportera på kampanjarbete för ett förbud mot mördarrobotar. Du kommer att planera och genomföra insatser riktade till bland andra universitetsstudenter för att engagera dem i frågan. Du kommer att samordna och stötta andra organisationer i Sverige som arbetar för ett förbud samt representera Svenska Freds internationellt i möten på europeisk och global nivå inom ramen för Campaign to stop killer robots.   

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens har ett kansli i centrala Stockholm med för närvarande åtta anställda och en heltidsarvoderad ordförande. I rollen som kampanjledare rapporterar du direkt till generalsekreteraren och arbetar i nära samarbete med ansvarig för nedrustningsfrågor, ordföranden som är huvudsaklig talesperson samt andra medarbetare som arbetar med engagemang och kommunikation. Vi eftersträvar en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare trivs och har en hållbar och hälsosam arbetssituation. Arbetet på ett litet kansli i en medlemsförening innebär en stor variation av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet och omväxlande arbetsdagar. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 

 • Ansvara för planering, genomförande, uppföljning och rapportering av kampanjen mot mördarrobotar.
 • Bevaka sakfrågan och utveckla Svenska Freds arbete och ställningstaganden.
 • Representera Svenska Freds i civilsamhällets nätverk nationellt och internationellt. 
 • Representera Svenska Freds vid internationella nedrustningsmöten.
 • Hålla föreläsningar, delta i seminarier och paneler.
 • Genomföra kampanjaktiviteter.
 • Ta fram material och underlag för att få ideellt aktiva att engagera sig i frågorna.
 • Utveckla och uppdatera sakinformation på relevanta sidor på Svenska Freds hemsida. 

 

Nödvändiga kvalifikationer

 

 • Erfarenhet av opinionsbildande kampanjarbete och policy- och påverkansarbete gentemot beslutsfattare .
 • Relevant akademisk utbildning och/eller erfarenhet av arbete i frågor om fred och nedrustning.
 • God analytisk och stilistisk förmåga samt erfarenhet av att formulera budskap för olika kanaler och målgrupper.
 • Erfarenhet av att engagera och organisera ideellt aktiva. 

 

Meriterande kvalifikationer

 

 • Vana av att hålla presentationer, föreläsningar och delta i paneler.
 • Erfarenhet av att intervjuas i media.
 • Erfarenhet av arbete (ideellt eller professionellt) i en medlemsstyrd organisation inom ideell sektor eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att söka, genomföra och återrapportera projekt med finansiering från myndigheter eller annan institutionell givare.

 

Anställningsvillkor 

Projektanställning till 31 dec 2023 med ev möjlighet till förlängning. Till­träde en­ligt öv­eren­skom­melse. Svenska Freds har kollektivavtal. Tjänsten är placerad i Stockholm, men vi ar­betar huvudsakligen hemifrån un­der pan­demin. 

Ansökan: CV, arbetsprov och personligt brev till rekrytering@svenskafreds.se senast 11 april.

Arbetsprov

Din uppgift är att göra en skiss på en kampanjplan som övergripande beskriver hur Svenska Freds skulle driva kampanj för att nå målet att Sverige agerar för ett förbud mot mördarrobotar. Vilka målgrupper ska nås, med vilken typ av aktiviteter och med vilket syfte och mål? 

Presentera ditt förslag på max 1 A4, och bifoga detta som PDF till din ansökan. Observera, vi förväntar oss inte att du sätter dig in i frågan i detalj, utan arbetsprovets syfte är att bedöma din förståelsen för kampanj- och påverkansarbete och din förmåga att utforma en kreativ och genomförbar kampanjplan.  

För frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt på karin.wall.hardfeldt@svenskafreds.se eller 0702-843432