Engagera dig
för freden

AKTIVA GRUPPER

Svenska Freds är en förening som engagerar människor över hela Sverige. Som medlem i Svenska Freds kan du enkelt bli aktiv, oavsett var du bor, genom att gå med i en lokalförening eller intressegrupp. Du kan också starta en egen.

Om du är intresserad av en specifik fråga, som till exempel kärnvapen, eller vapenexport, kan du engagera dig i någon av våra intressegrupper genom att höra av dig till intressegruppens kontaktperson. Du kan också starta en ny intressegrupp. Läs mer om hur du startar en intressegrupp här!

KÄRNVAPENGRUPPEN

Svenska Freds kärnvapengrupp arbetar för kärnvapennedrustning. Vill du engagera dig? Kontakta Emilia Mühlhäuser, lund.malmo@svenskafreds.se 

LOKALFÖRENINGAR

När du blir medlem i Svenska Freds och bor på en ort där det finns en lokalförening blir du automatiskt ansluten till den. Du som vill engagera dig kan ta kontakt med lokalföreningens kontaktperson och fråga vad de har på gång.

Här finns Svenska Freds lokalföreningar

 

Vilande lokalföreningar

 

SÖK STÖD FRÅN VÅRA FONDER

Svenska Freds förvaltar tre fonder där fredsaktivister och andra aktiva kan söka pengar för särskilda initiativ. Läs mer under de olika fonderna om vilken som kan passa ert ändamål:

Kampfonden för frigörelse från militarismen

Ansökande kan vara (1) personer som straffats för vapenvägran eller annan typ av vägran att – direkt eller indirekt – deltaga i det militära systemet, (2) personer som pga. sin vägran att arbeta inom krigsindustrin drabbats ekonomiskt, eller (3) intressegrupper, lokalföreningar och centrala arbetsgrupper inom Svenska Freds kan söka bidrag till aktioner, manifestationer, ickevåldsarbete och allt slags annat utåtriktat fredsarbete som bedrivs inom Svenska Freds.

Läs mer om ansökan här.

Carl Lindhagens Jubileumsfond

Ur Carl Lindhagens Jubileumsfond kan medel sökas av ”fredsintresserade unga kvinnor och män för deltagande i internationella kurser, konferenser, läger och studieresor utomlands”.

Läs mer om ansökan här.

Börje Anderssons Fredsfond

Börjes Fredsfond ska uppmärksamma fredsaktiva, i första hand ungdomar, som planerar att göra eller har gjort utomordentliga insatser för freden på nationell eller internationell nivå. Bidrag kan sökas av medlemmar i Svenska Freds. Lokalföreningar och enskilda medlemmar i Svenska Freds kan också föreslå personer som gjort fredsinsatser av betydande karaktär.

Läs mer om ansökan här.

SÅ HÄR JOBBAR VI