Lokalt engagemang
för en fredligare värld

SVENSKA FREDS I ÖREBRO

Vill du engagera dig i Svenska Freds i Örebro?
Kontakta Marianne Freyne-Lindhagen, ordförande, orebro@svenskafreds.se