LEDIG TJÄNST: SAKKUNNIG

Vill du bidra till den freds- och säkerhetspolitiska debatten, och arbeta med förändring av attityder, normer och politik? Svenska Freds har sedan vi grundades 1883 varit en motvikt till militär upprustning och väpnade lösningar på konflikter och har i decennier varit en stark röst mot den svenska vapenexporten. Nu förstärker vi vårt team för opinion och politisk påverkan och söker en sakkunnig för verksamhetsområdet hållbar fred och säkerhet.

Om tjänsten

Du kommer ha ett övergripande ansvar för Svenska Freds verksamhetsområde Hållbar fred och säkerhet som framför allt handlar om svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik. Du kommer bland annat att genomföra och rapportera på ett 3-årigt projekt kring hållbar fred och utveckling och Sveriges roll i världen. Det är en förutsättning att du delar Svenska Freds åsikter om nedrustning och antimilitarism och att du har dokumenterad kunskap om fredsfrågor samt tidigare yrkeserfarenhet av policy- och påverkansarbete. I rollen har du både ett övergripande strategiskt ansvar för sakfrågorna och ett operativt ansvar att genomföra utåtriktade opinionsbildande aktiviteter, hålla föreläsningar, delta i paneler samt representera Svenska Freds i möten med beslutsfattare, andra organisationer och internationella nätverk mm.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens har ett kansli i centrala Stockholm med för närvarande åtta anställda och en heltidsarvoderad ordförande. I rollen som sakkunnig inom hållbar fred och säkerhet rapporterar du direkt till generalsekreteraren och arbetar i nära samarbete med ordföranden som är huvudsaklig talesperson, samt andra medarbetare som arbetar med politisk påverkan och kommunikation. Vi eftersträvar en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare trivs och har en hållbar och hälsosam arbetssituation. Arbetet på ett litet kansli i en medlemsförening innebär en stor variation av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet och omväxlande arbetsdagar

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 

 • Ansvara för verksamhetsområdet Hållbar fred och säkerhet, i enlighet med Svenska Freds idé- och handlingsprogram.
 • Ansvara för genomförande, uppföljning och rapportering av verksamheten inom området Hållbar fred och säkerhet. 
 • Bevaka och bedriva research på området fred och säkerhet, försvars- och säkerhetspolitik och utveckla Svenska Freds arbete och ställningstaganden.
 • Utforma politiska krav inom verksamhetsområdet, driva dessa krav genom opinionsbildning och politikerpåverkan, lägga upp kampanjer, skriva artiklar etc.
 • Ansvara för genomförande, uppföljning och återrapportering av projekt med extern finansiering.
 • Representera föreningen vid olika arbetsgrupper och nätverk i samarbete med andra nationella och internationella organisationer.
 • Hålla föreläsningar, delta i seminarier och paneler.
 • Ta fram material och underlag för att få ideellt aktiva att engagera sig i frågorna.
 • Utveckla och uppdatera sakinformation på relevanta sidor på Svenska Freds hemsida.

 

Nödvändiga kvalifikationer

 

 • Erfarenhet av arbete med opinionsbildning och policy- och påverkansarbete gentemot beslutsfattare samt ett upparbetat nätverk inom civilsamhälle och politik.
 • Relevant akademisk utbildning och erfarenhet av arbete i frågor om fred och svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik.
 • Erfarenhet av att söka, genomföra och återrapportera projekt med finansiering från myndigheter eller annan institutionell givare.
 • God analytisk, strategisk och stilistisk förmåga samt erfarenhet av att formulera budskap för olika kanaler och målgrupper.
 • Vana av att hålla presentationer, föreläsningar och delta i paneler

 

Meriterande kvalifikationer

 

 • Erfarenhet av att intervjuas i media.
 • Erfarenhet av arbete (ideellt eller professionellt) i en medlemsstyrd organisation inom ideell sektor eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att engagera ideellt aktiva medlemmar.

 

Anställningsvillkor 

 

Tillsvidareanställning på 100 procent, med sex månaders provanställning. Till­träde en­ligt öv­eren­skom­melse. Svenska Freds har kollektivavtal. Tjänsten är placerad i Stockholm, men vi ar­betar huvudsakligen hemifrån un­der pan­demin.

Ansökan: CV, arbetsprov och personligt brev till rekrytering@svenskafreds.se senast 11 april.

 

Arbetsprov

 

Din uppgift är att presentera en skiss på en påverkansplan för sänkta försvarsanslag. Vilka metoder inkluderas? Vilka är de viktigaste aktörerna i arbetet? Vilka delmål kan sättas upp? Vilka hinder för förändring ser du?

Presentera ditt förslag på max 1 A4, och bifoga detta som PDF till din ansökan. Observera, vi förväntar oss inte att du sätter dig in i frågan i detalj, utan arbetsprovets syfte är att bedöma din förståelse för politisk påverkan och opinionsbildning och din förmåga att utforma strategier. 

För frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt på karin.wall.hardfeldt@svenskafreds.se eller 0702-843432