Engagera dig
för freden

LOKALFÖRENINGAR

När du blir medlem i Svenska Freds och bor på en ort där det finns en lokalförening blir du automatiskt ansluten till den. Du som vill engagera dig kan ta kontakt med lokalföreningens kontaktperson och fråga vad de har på gång.

Här finns Svenska Freds lokalföreningar

 

Vilande lokalföreningar

 

GRUPPEN FÖR EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD

Svenska Freds grupp för en kärnvapenfri värld arbetar för kärnvapennedrustning och för att Sverige ska skriva på och ratificera FN-konventionen om ett kärnvapenförbud.
Gruppen är till för de som vill organisera sig för en kärnvapenfri värld. Medlem eller ej, alla är välkomna att bidra!
Vill du veta med? Kontakta Emilia Mühlhäuser som samordnar gruppen: lund.malmo@svenskafreds.se

 

Västernorrlands intressegrupp för Svenska Freds och en kärnvapenfri värld


Bor du i Västernorrland
och vill engagera dig i Svenska Freds och för en kärnvapenfri värld? Gå med i den nystartade Facebookgruppen för att träffa likasinnade, diskutera fred och kärnvapennedrustning och gå framåt i dessa viktiga frågor.

>>Här hittar du Facebookgruppen

AKTIVA GRUPPER

Svenska Freds är en förening som engagerar människor över hela Sverige. Som medlem i Svenska Freds kan du enkelt bli aktiv, oavsett var du bor, genom att gå med i en lokalförening eller intressegrupp. Du kan också starta en egen.

Om du är intresserad av en specifik fråga, som till exempel kärnvapen, eller vapenexport, kan du engagera dig i någon av våra intressegrupper genom att höra av dig till intressegruppens kontaktperson. Du kan också starta en ny intressegrupp. Läs mer om hur du startar en intressegrupp här!

SÅ HÄR JOBBAR VI