Engagera dig
för freden

WORKSHOP OM ENGAGEMANG - OKTOBER 2019

Vill du vara med och ta fram riktningen för Svenska Freds framtida engagemang? Träffa fler medlemmar och aktiva och få ny energi för att fortsätta kampen för förändring? Då ska du anmäla dig till vår engagemangsworkshop!

>> Läs mer här!

LOKALFÖRENINGAR

När du blir medlem i Svenska Freds och bor på en ort där det finns en lokalförening blir du automatiskt ansluten till den. Du som vill engagera dig kan ta kontakt med lokalföreningens kontaktperson och fråga vad de har på gång.

Här finns Svenska Freds lokalföreningar

 

Vilande lokalföreningar

 

AKTIVA GRUPPER

Svenska Freds är en förening som engagerar människor över hela Sverige. Som medlem i Svenska Freds kan du enkelt bli aktiv, oavsett var du bor, genom att gå med i en lokalförening eller intressegrupp. Du kan också starta en egen.

Om du är intresserad av en specifik fråga, som till exempel kärnvapen, eller vapenexport, kan du engagera dig i någon av våra intressegrupper genom att höra av dig till intressegruppens kontaktperson. Du kan också starta en ny intressegrupp. Läs mer om hur du startar en intressegrupp här!

KÄRNVAPENGRUPPEN

Svenska Freds kärnvapengrupp arbetar för kärnvapennedrustning. Vill du engagera dig? Kontakta Emilia Mühlhäuser, lund.malmo@svenskafreds.se 

SÅ HÄR JOBBAR VI