SVENSKA FREDS I GÖTEBORG

Ideellt engagemang för en fredligare värld

Vill du engagera dig lokalt i Svenska Freds Göteborg? Kontakta Tomas Magnusson, ordförande, goteborg@svenskafreds.se  Telefon: 0708 293 197 

Adress:
Svenska Freds Göteborg
Linnégatan 21 (Viktoriahuset)
Postbox 2
413 04 Göteborg

Organisationsnummer: 857203-5676
Plusgiro: 62 24 65 – 3

PÅ GÅNG I GÖTEBORG:

12 nov - Ett nytt krig. Kurderna i Syrien

Välkomna på möte om kurdernas situation i Syrien, Turkiet, Irak och Iran.
Diako Sheikh och Rafik Incer från Svenska Freds Göteborg berättar och förklarar om situationen.

Tid: Tisd 12 nov kl 18-20
Plats: Fredsrummet – rum 304 i Viktoriahuset, Linnegatan 21, ingång under trappan till Hagabion. Portelefon: 304C
Arrangör: Svenska Freds

 

Välkomna att delta!

NYHETER:

Välkomna till jobbet! Våra nya fredskoordinatorer

Trots att dom är unga så har dom mycket erfarenhet, från studier och arbete. Det är en kort beskrivning av de två fredskoordinatorer som sedan 1 augusti arbetar i Göteborg, anställda av
Svenska Freds, men med uppdrag att stötta och utveckla fredsarbetet hos samarbetande fredsföreningar i Göteborg. Och speciellt inrikta sig mot en ung målgrupp.

– Det här är jätteviktiga frågor att jobba med, samtidigt som det finns stora kunskapsluckor i Sverige och kanske i hela västvärlden, säger Ebba Wedel, en av koordinatorerna. Vi pratar inte så mycket om kärnvapen och hot. Därför vill vi medvetandegöra, speciellt de unga.

– Vi vill arbeta på ett kreativt sätt med utbildning och opinionsbildning både internt och mot allmänheten, säger Amanda Liedberg, den andre koordinatorn.

Presentation av fredskoordinatörerna

Både Ebba Wedel och Amanda Liedberg har pluggat på Globala utvecklingsstudier vid Göteborgs universitet.

Amanda har sedan fortsatt med Media- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns Högskola. Hon har bland annat varit ideellt engagerad i Amnesty och Kvinna till kvinna och är nu styrelseledamot i föreningen Agenda: Jämlikhet.

Ebba sitter i den lokala styrelsen för IKFF och har även hon tidigare varit ideellt engagerad i  Amnesty. Förutom de globala studierna har hon bland annat också praktiserat vid Svenska Ambassaden i Bolivia.

De fredsföreningar som samarbetar finns som bekant i nätverket Fredsam. En styrgrupp som har intervjuat och rekryterat fortsätter att vara de anställdas bollplank i planering och utförande – där finns förutom Svenska Freds också IKFF, SKV och Göteborgs FN-förening.

Välkomna till jobbet vid Fredskontoret i Göteborg!

Vill du ha kontakt med dem, så nås de på:

Telefon: 073-058 9892
Gemensam mejl: gbgkontoret@svenskafreds.se.

De träffas säkrast i ”Fredsrummet” i Viktoriahuset, tisdagar 9-12 och torsdagar 14-17 (porttelefon 304C, ingång under Hagabions trappa).

Svenska Freds Göteborg köper fotbollar till Somalia

Just nu är en styrelsemedlem i Svenska Freds Göteborg på FN-tjänst i Somalia. I ett helt år ska hen arbeta med att stötta utvecklingen av kriminalvård i Somalia. Det är en FN-tjänst med koppling till Kriminalvårdsverket i Sverige, men varken FN eller kriminalvården har kunnat bistå med fotbollar och lite enklare träningsredskap, konstnärsmaterial och sällskapsspel.

Så klart att föreningen ställde upp – och skickade 5.000 kr!