SVENSKA FREDS I GÖTEBORG

Ideellt engagemang för en fredligare värld

Vill du engagera dig lokalt i Svenska Freds Göteborg? Kontakta Tomas Magnusson, ordförande, goteborg@svenskafreds.se  Telefon: 0708 293 197 

Adress:
Svenska Freds Göteborg
Linnégatan 21 (Viktoriahuset)
Postbox 2
413 04 Göteborg

Organisationsnummer: 857203-5676
Plusgiro: 62 24 65 – 3

PÅ GÅNG I GÖTEBORG:

Här kan du läsa om kommande aktiviteter som lokalföreningen i Göteborg anordnar.