Stoppa utvecklingen
av kärnvapen!

SVENSKA FREDS GRUPP FÖR EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD

Svenska Freds grupp för en kärnvapenfri värld arbetar för kärnvapennedrustning och för att Sverige ska skriva på och ratificera FN-konventionen om ett kärnvapenförbud. Gruppen är till för de som vill organisera sig för en kärnvapenfri värld. Medlem eller ej, alla är välkomna att bidra!

Vill du veta med? Kontakta Emilia Mühlhäuser som samordnar gruppen: lund.malmo@svenskafreds.se

LÄS MER OM VÅRT ARBETE