Lokalt engagemang
för en fredligare värld

Svenska Freds i Luleå

Svenska Freds i Luleå är vilande.

TIDIGARE INFORMATION FRÅN SVENSKA FREDS I LULEÅ

Ett bra och ganska roligt sätt att få en uppfattning om de arbete som skedde i Svenska Freds i Luleå är att kolla på bilder från de olika aktiviteter genom åren på föreningens hemsida. Där finns också bilder från många av riksföreningens evenemang.