Lokalt engagemang
för en fredligare värld

SVENSKA FREDS MALMÖ/LUND

Vill du engagera dig i Svenska Freds Lund/Malmö?
Kontakta Emilia Mühlhäuser, ordförande, lund.malmo@svenskafreds.se