ENGAGEMANG FÖR HÅLLBAR FRED

STARTA EN FREDSGRUPP

Vill du engagera dig för hållbar fred i världen? Är ni ett gäng som gemensamt vill starta en fredsgrupp inom ett ämne där det ännu inte finns någon? Då kan ni starta en ny! 

Hur funkar en fredsgrupp?

  • En fredsgrupp behöver ingen styrelse och inga egna stadgar. Ni verkar dock inom ramarna för Svenska Freds idéprogram.
  • Ni bestämmer själva vilka aktiviteter ni vill genomföra. Det kan vara allt från att starta en bokcirkel, arrangera en föreläsning,  manifestation eller starta en podcast.
  • Ni kan söka finansiering till era aktiviteter ur Svenska Freds Kampfond som i nuläget delar ut medel fyra gånger per år. Vi på kansliet bollar gärna idéer med er.

Skriv till oss på kansliet på info@svenskafreds.se för en första kontakt så hjälper vi er vidare.