En Selma
för fred

EN SELMA FÖR FRED

Från och med den 30 juni blev de gamla tjugo-, femtio- och tusen-lapparna ogiltiga. Missade du sista datum för att handla för eller sätta in dina gamla sedlar? Skicka dem till Svenska Freds så kan vi lösa in dem hos Riksbanken, så går dina gamla sedlar vidare till vårt fredsbyggande arbete!

Skicka dina sedlar i ett kuvert till:

”Selma”
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm

OBS! Vi tar ej emot mynt!