GAMLA
SEDLAR

SKICKA IN DINA GAMLA SEDLAR

Från och med den 30 juni 2017 blev våra gamla sedlar ogiltiga. Missade du sista datum för att handla för eller sätta in dina gamla sedlar? Skicka dem till Svenska Freds så kan vi lösa in dem hos Riksbanken, så går dina gamla sedlar vidare till vårt fredsbyggande arbete!

Skicka dina sedlar i ett kuvert till:

”Insamling”
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm

OBS! Vi tar ej emot mynt!