Upptäck svenska freds

Visa filter Göm filter
KOMMENTAR: VÄRNPLIKTEN
Svenska Freds motsätter sig nuvarande pliktlagstiftning och anser att militär utbildning måste vara frivillig.