Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / SVENSKA FREDS SÖKER PROJEKTLEDARE OCH ENGAGEMANGS-SAMORDNARE

SVENSKA FREDS SÖKER PROJEKTLEDARE OCH ENGAGEMANGS-SAMORDNARE

2020-07-02

Vill du arbeta för ökat engagemang i frågor om fred och säkerhet och bidra till arbetet för hållbar fred i världen? Nu drar Svenska Freds igång Arvsfondsprojektet Fredsakademin i syfte att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Bli del av vårt team när vi nu söker två nya kollegor!

Vill du arbeta för ökat engagemang i frågor om fred och säkerhet och bidra till arbetet för hållbar fred i världen? Nu drar Svenska Freds igång Arvsfondsprojektet Fredsakademin i syfte att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Som Sveriges största och världens äldsta fortfarande aktiva fredsförening har vi genom åren engagerat hundratusentals människor, drivit igenom förbud mot olika vapentyper, avslöjat vapenaffärer och debatterat frågor och fred och säkerhet. Bli del av vårt team när vi nu söker två nya kollegor!

Det här är Svenska Freds

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med cirka 6000 medlemmar och omkring drygt 750 autogirogivare utan medlemskap, som sedan starten 1883 outtröttligt verkat för freden. Vi tror alltid och utan undantag på ickevåld och fredlig konflikthantering. Vi tar fram fakta, sprider kunskap, bildar opinion samt påverkar beslutsfattare och makthavare. Med stöd av våra analyser och argument verkar vi för att förändra normer, attityder och politik. Svenska Freds är del av den globala fredsrörelsen och arbetar tillsammans med andra freds- och civilsamhällesorganisationer för hållbar fred i världen. Vårt kansli, med för närvarande sex anställda och en heltidsarvoderad ordförande, ligger i lokaler i centrala Stockholm. Anställd personal rapporterar direkt till generalsekreteraren. Vi eftersträvar en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare trivs och har en hållbar arbetssituation. Arbetet på ett litet kansli i en medlemsförening innebär en stor variation av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet och omväxlande arbetsdagar.

Om Fredsakademin

Arvsfondsprojektet Fredsakademin är en treårig utbildningssatsning för unga på fyra orter, Umeå, Lund, Stockholm och Göteborg. I samverkan mellan målgrupperna, universitet, gymnasieskolor och freds- och civilsamhällesaktörer vill vi stärka ungas röster och handlingsutrymme. Vi kommer att utbilda universitetsstudenter i hållbar fred och mänsklig säkerhet samt i alternativ till den militära värnplikten. De kommer sedan i sin tur att föreläsa och hålla workshops på gymnasieskolor i de fyra län där Fredsakademin genomförs. Genom projektet ger vi unga konkreta verktyg och fördjupad kunskap för fortsatt engagemang inom civilsamhället, opinions- och påverkansarbete. Projektets mål är att etablera en freds- och ledarskapsutbildning för och med målgruppen som skapar möten, utbyten och samverkan mellan gymnasieelever, universitetsstudenter, fredsforskare och civilsamhällesorganisationer.

Det här söker vi

Projektledare

Som projektledare har du ett övergripande ansvar för att planera, driva, följa upp och vidareutveckla projektet Fredsakademin. Du koordinerar arbetet, tar fram utbildnings- och metodmaterial, föreläser, utvecklar och förvaltar samarbetet med universitet och gymnasieskolor. Du blir en viktig del av att utveckla Svenska Freds arbete på området hållbar fred och mänsklig säkerhet. För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara en person som är drivande, strukturerad och van vid att planera, leverera och följa upp i enlighet med uppsatta planer och mål. Du har en bakgrund och ett stort intresse för frågor som rör fred och säkerhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Driva Arvsfondsprojektet Fredsakademin och ansvara för att projektet uppnår uppsatta mål genom planering, genomförande, resultat- och budgetuppföljning.
 • Följa upp, analysera, utvärdera och utveckla arbetssätt och processer i projektet, i samverkan med projektets målgrupper.
 • Ansvara för att fastställa kursplan för Fredsakademin och utveckla innehåll till utbildningen samt till den digitala plattformen för projektdeltagarna (i samarbete med webbbyrå och med projektets målgrupper).
 • Hålla i den utbildning för universitetsstudenter som Fredsakademin utgör, planera kurstillfällen, bjuda in föreläsare, ansvara för rekrytering av sökande etc.
 • Samordna och hålla kontakt med projektets samarbetspartners (universitet, gymnasieskolor, föreläsare och andra organisationer) samt initiera nya samarbeten med gymnasieskolor.
 • Ansvara för att utveckla nya samarbeten samt med att kartlägga tänkbar fortsatt finansiering på nationell och lokal nivå för att projektet ska leva vidare efter projekttidens slut.
 • Förbereda, hålla och följa upp introduktionsföreläsningar på de aktuella universiteten.
 • I samarbete med kollegor på Svenska Freds bidra till utvecklingen av Svenska Freds arbete inom hållbar fred och säkerhet samt engagemang.

Kvalifikationer nödvändiga för tjänsten

 • Utbildning/erfarenhet av att arbeta med frågor kring svensk och internationell freds- och säkerhetspolitik.
 • Erfarenhet av projektledning (planering och projektredovisning med budgetansvar) samt mycket god administrativ förmåga.
 • Erfarenhet av utbildningsverksamhet och/eller att föreläsa.
 • Förståelse för civilsamhällesorganisationers roll och hur en förening fungerar genom t ex erfarenhet av ideellt eller professionellt arbete i en medlemsstyrd organisation eller liknande.

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av att driva projekt finansierade av Allmänna Arvsfonden.
 • Erfarenhet av att arbeta gentemot skolor.
 • Kunskap om resolution 2250 om unga, fred och säkerhet.

Engagemangssamordnare

Som engagemangssamordnare i projektet når du ut och fångar upp unga som vill vara del av Fredsakademin och stöttar, uppmuntrar och stärker dem i sitt engagemang. Du arbetar bland annat med kommunikationsinsatser för att nå ut till målgrupperna samt dokumentera och kommunicera projektet. Vidare är du en viktig del av att bidra till att utveckla det ideella engagemanget och aktivismen inom Svenska Freds. För att lyckas och trivas i rollen som engagemangssamordnare behöver du vara en kreativ person som gillar att ha kontakt och dialog med externa målgrupper. Du är en god kommunikatör såväl digitalt som analogt och har mycket god samarbetsförmåga. Du brinner för ideellt engagemang och människors möjlighet till organisering och inflytande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • bidra till genomförandet av Arvsfondsprojektet Fredsakademin och för att projektet uppnår uppsatta mål.
 • bidra till att följa upp, analysera, utvärdera och utveckla arbetssätt och processer i projektet.
 • samordna och kommunicera med projektets målgrupper, hålla kontakten med Fredsakademideltagarna, stötta, uppmuntra och stärka dem i deras engagemang och aktiviteter, samt ge stöd till studenter som vill starta lokala eller digitala fredsgrupper.
 • ansvara för kommunikationsarbete i projektet såsom som att bidra till produktionen av avsnitt till Fredspodden, stötta i produktion av texter till Fredsakademins magasin/specialnummer av tidningen Pax, ansvara för dokumentation av verksamheten i projektet genom film/bild, göra inlägg till sociala medier, ta fram trycksaker och annat material, bidra till metodmaterial etc.
 • följa och bidra till utvecklingen av digitala plattformen, samt ansvara för funktioner och uppdateringar av den färdiga plattformen.
 • tillsammans med projektledaren planera och genomföra Fredsakademins utbildningstillfällen och bidra  till rekrytering av sökande till Fredsakademin.
 • tillsammans med projektledaren arrangera events, studieresor och samordna medverkan MR-dagarna, mässa eller festival.
 • I samarbete med kollegor på Svenska Freds bidra till utvecklingen av Svenska Freds arbete inom hållbar fred och säkerhet samt engagemang.

Kvalifikationer nödvändiga för tjänsten

 • Erfarenhet av arbete med ideellt aktiva (ideellt eller professionellt) i medlemsstyrd organisation inom civilsamhället och förståelse för civilsamhällets roll och för hur en förening fungerar.
 • Erfarenhet av arbete i projektform och av att planera, genomföra, följa upp och analysera verksamhet.
 • Goda kommunikationskunskaper och erfarenhet för att kunna arbeta i sociala medier, den digitala engagemangsplattformen, med att ta fram kommunikationsmaterial, etc.
 • Erfarenhet av att arrangera events som medverkan på mässor, festivaler  eller liknande.

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av att arbeta gentemot skolor.
 • Kunskap om resolution 2250 om unga, fred och säkerhet.
 • Erfarenhet av att göra podd och/eller tidning.

Anställningsvillkor

Tillträde för tjänsterna sker under augusti/september 2020. Tjänsterna är 3-åriga projektanställningar/visstidsanställningar med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsterna är placerade i Stockholm. Resor i tjänsterna kommer att förekomma. Kollektivavtal finns.

Rekryteringsmetod och process

Skicka din ansökan med CV, personligt brev och arbetsprov (se instruktioner för respektive tjänst nedan) till fredsakademin@svenskafreds.se. Ange även hur lång uppsägningstid du har från eventuell nuvarande anställning i ditt brev till oss. Skriv i ämnesraden vilken av tjänsterna du söker.

För frågor om tjänsterna eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt på 070-284 34 32. Ytterligare information om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen finns på www.svenskafreds.se

Sista ansökningsdag är 9 augusti 2020.

Arbetsprover

För tjänsten som projektledare:

I din roll som projektledare för Fredsakademin har du i uppgift att driva projektet, se till att inget glöms bort och att alla i projektet vet vad de ska göra. Du ansvarar för en projektgrupp och rapporterar till en styrgrupp. I ditt arbetsprov vill vi att du beskriver hur du brukar resonera i uppstartsskedet av ett projekt samt listar vilka metoder och verktyg du skulle använda i projektstyrningen. Det kan vara såväl digitala verktyg som praktiska metoder. Arbetsprovet ska vara max en A4. Vi förväntar oss inte att du har satt dig in i projektet Fredsakademin, utan vill se din förmåga att planera ett projekt.

För tjänsten som engagemangssamordnare:

I din roll som engagemangssamordnare för Fredsakademin har du blivit kontaktad via mejl av en person som upplever sig ha blivit dåligt bemött av föreningen. Hen ställer en rad frågor och ifrågasätter huruvida hen vill fortsätta stötta och engagera sig i Svenska Freds. I ditt arbetsprov vill vi att du beskriver hur du skulle gå tillväga i en sådan situation samt ett förslag på hur ditt svarsmejl eller telefonsamtal till personen i fråga skulle formuleras. Arbetsprovet ska vara max en A4 och du får själv gärna hitta på detaljer om varför personen hört av sig, om det underlättar.