Upptäck svenska freds

Visa filter Göm filter
VAPENEXPORT OCH KÖNSBASERAT VÅLD
Könsbaserat våld har använts som ett vapen i krig under tusen år - och borde behandlas därefter. Men det är först på senare tid som det uppm [...]
PAX: STOPP AV VAPENEXPORT TILL TURKIET
I mitten av oktober stoppade Sverige all vapenexport till Turkiet. Vad innebär det här beslutet? Här berättar Linda Åkerström, ansvarig för [...]
RIS & ROS OKT 2019
Denna gång fokuserar vi Ris och Ros på den svenska vapenexporten till Turkiet.