PRESSMEDDELANDE: DAGENS NATOBESKED SORGLIGT OCH FÖRHASTAT

Många har sett Sverige som en stat som stått upp för nedrustning, konfliktförebyggande, medling och diplomati. Om Sveriges medlemsansökan till Nato godkänns blir Sverige del av en kärnvapenallians, och måste ställa sig bakom Natos användning av kärnvapen om ett sådant beslut fattas.